Zo denkt PVV Overijssel over een provinciaal beleid voor cybercriminaliteit

Het coronavirus gaat hand in hand met een toename in het aantal cybercrime-incidenten in Nederland, maar de cijfers verschillen ook per provincie. Zou het voorkomen van cybercriminaliteit daardoor op provinciaal niveau geregeld moeten worden? Joeri Pool, Statenlid van PVV Overijssel, vertelt wat zijn partij daarvan vindt.

Wel of niet provinciaal

Pool ziet in Overijssel dat het onderwerp cybercriminaliteit door het coronavirus meer is gaan spelen onder de kiezers: “Ik hoor van veel inwoners dat het de laatste tijd door corona erger is geworden. Het is moeilijker om bij mensen in te breken omdat ze constant thuis zijn, dus daarom gaan criminelen op zoek naar alternatieven. Cybercriminaliteit is daar één van.” Volgens hem is dat nog geen reden geweest voor de provinciale politiek om dit onderwerp aan te pakken, maar dat moet nu wel gebeuren. “Als politiek hebben we daar nog geen intensieve discussies over, maar dat zouden we wel moeten doen. Uiteindelijk blijft het natuurlijk een stukje criminaliteit, dus het is ook aan de politie om daartegen op te treden. We gaan daar als provincie niet over, maar dat betekent niet dat wij niet kunnen bijdragen aan een stukje bewustwording.”

Invulling van een nieuw beleid

Statenlid Joeri Pool ziet vooral dat de taak voor de provinciale politiek dan ook bij dat stukje bewustwording ligt. “Het Rijk heeft natuurlijk al campagnes, die zie je ook op tv voorbijkomen. Dat gebeurt wel. Maar als je constateert dat het nog te weinig gebeurt of dat het niet effectief is, moet je gaan kijken of er eventueel een provinciale rol is op dat gebied.” Maar volgens hem is het even belangrijk om het aangifteproces voor cybercriminaliteit aan te pakken. “Aangifte doen moet makkelijker worden en de politie moet daar ook echt werk van maken. Dat is een groter probleem dan alleen provincie Overijssel kan tackelen, maar als we als politiek bewust worden van het feit dat dat moet gebeuren, is dat in ieder geval een stap in de goede richting.”

Leave comment