Disclaimer

 

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door studenten Journalistiek van Windesheim in Zwolle. Publiek Plein is nadrukkelijk bedoeld om te experimenteren met een publiekgerichte benadering van journalistiek. Diverse mediapartners ondersteunen deze experimenten en publicaties, maar zijn op generlei wijze verantwoordelijk of verantwoordelijk te houden of maken voor deze website en het werk van de studenten.

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht? Stuur dan aub niet meteen een hele boze mail of een factuur,  wij zijn studenten en moeten nog veel leren, dus neem dan alstublieft contact met ons op via websitejournalistiek@windesheim.nl.

De redactie van Publiek Plein doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten, video’s, afbeeldingen, tabellen, grafieken, cartoons en foto’s e.d. te benaderen voor het verkrijgen van toestemming voor gebruik. Daar waar het gaat om zaken die vallen onder een ‘creatieve commons’-licentie zal op zijn minst aan attributie gedaan worden, daar waar in de voorwaarden gevraagd. Mocht je/u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, stuur dan aub niet meteen een boze mail of een factuur,  wij zijn studenten en moeten nog veel leren, dus neem dan alstublieft contact met ons op via websitejournalistiek@windesheim.nl.

Geen van de artikelen of delen van artikelen gevonden op Publiek Plein mogen zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de studenten worden gebruikt op internet, radio, tv, papier of andere wijze. Indien toestemming wordt verkregen, dan geldt deze toestemming met inbegrip van bronvermelding van de naam van de student(en) die de productie gemaakt heeft/hebben. Neem dus altijd vooraf contact op via websitejournalistiek@windesheim.nl