In het Soesterkwartier maken bewoners zich zorgen over de capaciteit van de bestaande huisartsenposten door de komst van nieuwe bewoners in de wijk. De komst van nieuwe inwoners door nieuwbouwproject Langs Eem en Spoor roept vragen op over de toekomstige toegankelijkheid van medische zorg. De gemeente heeft echter geruststellende maatregelen aangekondigd: bij de nieuwbouwprojecten is er hoe dan ook ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van bestaande huisartsenposten of voor vestiging van nieuwe locaties. 

Huisartsentekort is al een lange tijd een landelijk probleem. In 2022 verwachtte 95% van alle huisartsenpraktijken in Nederland een tekort aan werknemers. Zo zou er te veel druk staan op de huidige huisartsen en de kwaliteit komt daardoor in het gedrang. Ook bij bewoners van de wijk Soesterkwartier valt dit op. Cliënten bij de huidige twee huisartsenpraktijken merken op dat ze vaak een aantal dagen moeten wachten voordat ze daadwerkelijk terecht kunnen bij de huisarts. Omdat er wegens het nieuwbouwproject Langs Eem en Spoor er ruim 7.000 nieuwe inwoners komen te wonen, maken de bewoners zich erg veel zorgen over de toekomstige toegankelijkheid van de zorg. Kunnen de huidige huisartsenposten deze nieuwe stroom aan cliënten wel aan? 

‘’Kort gezegd; nee,’’ vertelt Marjolein Thon, programmamanager maatschappelijke voorzieningen bij de gemeente Amersfoort. ‘’Je kan je wel voorstellen dat de huidige praktijken niet zomaar 7.000 nieuwe mensen kunnen onderbrengen.’’ Marjolein werkt samen met de gemeente en koepelorganisatie Huisartsen Eemland aan een oplossing om de oorspronkelijke en nieuwe bewoners van voldoende zorg te voorzien. ‘’We zijn nu aan het kijken hoe het met de huisartsenzorg zit. Wat kunnen ze nog aan? Welke opties zijn er nu al om de bestaande huisartsen uit te breiden? Als ik naar de cijfers kijk, ben ik toch van mening dat we wel echt huisartsen moeten toevoegen.’’ Ook huisartsen uit Soesterkwartier geven aan graag naar een nieuwe locatie te willen verhuizen om groter te worden. Marjolein is hier met verschillende huisartsen over in gesprek, maar die plekken om te vergroten zijn er gewoon niet. 

Om die reden zijn Marjolein en Huisartsen Eemland nu bezig met het kijken naar hoeveel ruimte er gereserveerd en toegevoegd moet worden voor eventuele nieuwe huisartsen. ‘’Het is eigenlijk niet onze wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat een huisarts ergens een plek kan kopen. Huisartsen moeten altijd zelf nog hun financiering regelen, maar het moet natuurlijk niet onmogelijk worden.’’ Op het moment dat de eerste kaders en richtlijnen voor het nieuwbouwgebied worden gemaakt, proberen Marjolein en de HE daar tussen te komen. ‘’Zo kunnen we ervoor zorgen dat er daadwerkelijk ruimte wordt gereserveerd. Dat er echt vierkante meters voor eerstelijnszorg in het plan komen.’’ Het is erg belangrijk dat ze dit doen, aangezien de oorspronkelijke ontwikkelaars van het gebied er zo veel mogelijk geld uit willen halen. ‘’Een woning brengt natuurlijk meer geld op dan hetzelfde aantal vierkante meters voor een maatschappelijke voorziening. Hoewel niet iedereen hier om staat te springen,  gaan we hoe dan ook zorgen voor de zekerheid dat er ruimtes voor die functies komen. Als we de wijk leefbaar en aantrekkelijk willen houden waar mensen ook nog gezond kunnen samenleven, dan is dat gewoon nodig.’’ 

Om de zorgen van de bewoners weg te nemen, heeft de gemeente in samenwerking met Antea Group, een onderneming die projecten duurzaam helpt ontwikkelen, onderzoek gedaan naar de impact op de omgeving van Langs Eem en Spoor. Daarin is voor onderwerpen als bereikbaarheid, gezondheid, natuur, klimaat en groen de impact van de ontwikkelingen voor de omgeving in beeld gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat bij de meeste onderwerpen sprake is van een positieve of neutrale impact. Volgens dit onderzoek zal het nieuwbouwproject dus ook geen negatieve gevolgen hebben voor de eerstelijnszorg van de bewoners. Astrid Janssen, wethouder van Soesterkwartier, legt uit dat dit het minste is wat ze voor bewoners kunnen doen. ‘’Door een professioneel onderzoek uit te voeren, hopen we deze zorgen weg te nemen bij de bewoners. Het is mij namelijk vaak verteld dat bewoners het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd wordt.’’ 

Ook organiseert de gemeente daarom Langs Eem en Spoor cafés, waarin de bewoners met experts en gemeentelijke figuren in gesprek kunnen. Begin april was er een LES-café die specifiek ging over de voorzieningen, waaronder de zorg.  ‘’Langs Eem en Spoor cafés zijn bedoeld om samen te werken aan een goed integraal project. Daarin laten we echt de samenhang met het soesterkwartier goed naar voren komen.’’ Astrid geeft aan dat ze met de cafés de zorgen van bewoners probeert weg te werken. Tegelijkertijd levert het haar ook weer informatie op door met de bewoners in gesprek te gaan. ‘’Mensen koppelen soms dingen aan elkaar die wij niet zagen aankomen. Dat is erg fijn, want dan kunnen wij daar weer aan werken. Uiteindelijk vormen we met deze samenwerking de wijk die we allemaal willen zijn.’’

 Hoewel het terecht is dat de bewoners zich zorgen maken over de capaciteiten van de al bestaande huisartsen, hoeven ze zich geen zorgen te maken over de toekomstige toegankelijkheid van zorg. Mede door Marjolein wordt er gezorgd voor gereserveerde plekken voor sociale voorzieningen als huisartsenpraktijken. Verder is er uit een onderzoek van de gemeente Amersfoort en Antea Group gekomen dat de nieuwbouw en alles wat die met zich meebrengt, geen negatieve effecten zal bezorgen.