Inspectie veilt oordeel over Kindcentrum Het Mozaïek 

Het is de dag dat de inspectie op school langskomt en kijkt of de school voldoende vordering heeft gemaakt. Voor Het Mozaïek directeur Erik van Faassen is het een belangrijke dag om te zien waar hij en de rest van de school staan. De interimmer is met een missie naar de school gekomen om het onderwijs van een beoordeling ‘’zeer zwak’’ naar een voldoende te krijgen. Maar is dit hem ook gelukt?  

Het is ’s ochtends vroeg en net als elke andere werkdag gaat ook nu de wekker; Erik van Faassen is klaar voor zijn dag en bedenkt wat er moet gebeuren. Zijn gedachtemolen gaat in werking: wat betekent deze dag voor mijn leiderschap, hoe ga ik mijn collega’s vandaag helpen? Erik pakt zijn kwark uit de koelkast en voegt er wat druiven en noten aan toe. Even wat broodjes smeren voor de dag en dan de auto in naar school. Vijf kwartier waarin hij kan nadenken over welke scenario’s zich vandaag kunnen afspelen. Ondanks de druk die op zijn schouders ligt op deze belangrijke dag, is hij niet zo gespannen. Als ervaren interimmer heeft hij ervaring met schoolinspecties en heeft hij inmiddels ook een goede reputatie opgebouwd.  

Ontbijt op school  

Het is 7.30 uur en Erik arriveert op school. Hij moest er een kwartier eerder dan normaal zijn. De inspectie zou namelijk om 7.50 uur op school aankomen om er vervolgens de hele dag te zijn. Van tevoren waren de leerkrachten er al van op de hoogte gesteld dat de inspectie klasbezoeken zou gaan doen. Voordat de gasten gingen beginnen aan hun werk was het eerst tijd voor een kop koffie. Daar werden de laatste dingen besproken en was er ook tijd om het over alledaagse dingen te hebben.  

Als de koffie op is, hoort hij voorzichtig wat kinderen naar binnen gaan. De inspectie blijft nog even in het kamertje en bemoeit zich verder niet met de situatie. Hij loopt de vergaderzaal uit en ziet de kinderen die ontbijt op school krijgen. Ze pakken een broodje, dat van tevoren is gesmeerd door moeders die zich vrijwillig hebben ingezet om de kinderen te voorzien van ontbijt. De school is met ontbijt begonnen omdat het opviel dat er veel kinderen zijn die met een lege maag op school komen. Erik vindt het verschrikkelijk om te zien dat kinderen naar school gaan zonder ontbijt. In zijn gedachten gaat om: het idee, papa en mama hebben geen geld om ze eten in de ochtend te geven, dat is niet fijn.  De sfeer in de ontbijtzaal is kalm; de kinderen zeggen niets tijdens het eten en lijken tevreden met het eten dat ze krijgen. Ook Erik zegt niets en staat er als een vlieg op de muur bij.   

Kinderen verwelkomen  

Trrrrring. De schoolbel gaat en Erik gaat bij de deur staan om de jonge kinderen te verwelkomen. Dit doet hij altijd bij de lagere groepen. Erik is populair bij de kinderen en hij deelt dan ook zoals altijd high fives uit. Als de kinderen binnen zijn, is het voor de inspectie de tijd om de klassen rond te gaan en voor Erik de tijd om even de mail te checken.  

  

Klassenbezoek  

Een van de bezoeken die de inspectie doet is bij meester Germ. Ze lopen de klas binnen en de leerlingen kijken allemaal verwonderd naar wie die mensen nu eigenlijk zijn. Na vijf minuten gaat de aandacht weer naar meester Germ die heel erg gespannen is. Zeker omdat hij weet wat voor belangrijke dag dit is. Vol goede moed begint meester Germ aan een spellingles en legt hij ’t kofschip uit. Toch kijkt hij af en toe schuin naar de inspectie. De leerkracht ziet Erik aantekeningen maken en lijkt even afgeleid, maar gaat toch onverstoord door. Na een aantal minuten vertrekt de inspectie weer uit de klas. Op deze manier gaat de schoolinspectie nog een aantal klassen langs totdat de schooldag er voor de kinderen op zit.  

  

Lunchen  

Tussen de middag is het voor veel scholen een lunchpauze, maar Het Mozaïek hanteert een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen iedere dag van half negen tot twee uur bij elkaar zijn samen met de leerkracht. De leraren hebben pas pauze als de kinderen naar huis gaan om twee uur. Normaalgesproken luncht Erik altijd alleen met het docententeam, maar nu is ook de inspectie aanwezig bij de lunch. Hoewel er tijdens de klassenbezoeken nog zenuwen te proeven waren, valt dat wel mee tijdens de lunch. Na de lunch gaat de inspectie nog even in gesprek met de intern begeleider, met ouders en met kinderen die zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad.  

De beoordeling  

Nu iedereen gesproken is en de inspectie ook alles heeft genoteerd, is het tijd voor het eindgesprek. Een moment waar de school al weken en misschien zelfs maanden naartoe heeft geleefd. Erik van Faassen en de inspectie gaan zitten in het kantoor van de interim-directeur. Het boek van de inspectie gaat open en daaruit komt naar voren dat de school van zeer zwak naar een onvoldoende is gegaan, een stap in de juiste richting.  De school krijgt een herstelopdracht voor meer zicht op ontwikkeling en didactisch handelen. Er moet gezorgd worden dat de kinderen goed in beeld zijn en dat het onderwijs goed op de kinderen is afgestemd. Als ze dit voor elkaar hebben gekregen, zal de volgende beoordeling voldoende zijn.