Verbondenheid in Twente: voelen de inwoners van Denekamp zich vrij om hun droom te volgen?

Een bekend gezegde in dorpen is: ‘ons kent ons’. Maar wat betekent dit nou eigenlijk? En hoe zie je dit terug in het dorp? “Ik denk vooral aan een hoge mate van sociale cohesie en veel contacten onderling.”, zegt Stijn Visschedijk, socioloog en onderzoeker bij Kennispunt Twente.

Wat is sociale cohesie?

“Sociale cohesie is een breed begrip, maar kan in het kort worden samengevat als de lijm oftewel de samenhang die de maatschappij bij elkaar houdt.”, vertelt Visschedijk. “In simpelere woorden is sociale cohesie de relaties die wij als mens hebben met de mensen in onze omgeving.” Dan gaat het om familieleden, een vriendenkring, een club/vereniging of een dorp als geheel. Hier komen verschillende onderdelen bij kijken: de mate waarin er sprake is van sociale controle, sociale netwerken, vertrouwen in andere mensen en ook een zekere bereidheid die er is om samen te zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen.

“In simpelere woorden is sociale cohesie de relaties die wij als mens hebben met de mensen in onze omgeving.”

Hoewel de sociale cohesie in Twente moeilijk uit te drukken is in een getal of een waarde, heeft Twente als regio een groot aantal factoren die positief inspelen op de mate van sociale cohesie.” Hierbij valt te denken aan de taal die er gesproken wordt, in dit geval dus het Twents. Maar ook feestelijke en van oudsher religieuze tradities als dorpsfeesten, carnaval en paasvuren. “Dit zijn elementen die ervoor zorgen dat mensen in Twente verbinding met elkaar kunnen zoeken en er ook een natuurlijke verbinding ontstaat. Zeker op dorpsniveau waar deze tradities een grotere rol spelen kan deze binding alleen nog maar sterker zijn.

Uit een enquête, ingevuld door inwoners van Denekamp onder de 25 jaar, blijkt dat de respondenten veel verschillende dromen hebben. Van acteren tot Formule 1 monteur, het kwam allemaal voorbij. Maar hoe zit het met de steun en motivatie vanuit de omgeving? Uit de enquête is op te maken dat 72,7% van de respondenten vindt dat de omgeving ze motiveert om hun dromen na te jagen. 

Durven mensen hun droom te volgen in een dorp waar veel sociale cohesie is?  

Durven is een groot woord en moeilijk te beantwoorden voor een groep. De ene persoon durft parachute te springen en de ander blijft liever met zijn benen op de grond. Hoewel dit een vreemde verbinding lijkt legt het wel het probleem bloot. Als men bang is om te springen zal men het niet doen. Zo geldt het ook voor het volgen van dromen.” Een element van veel sociale cohesie is een sterke overeenkomst in normen en waarden. Dit kan zekerheid en veiligheid bieden, maar ook zorgen voor het tegenovergestelde: dat mensen bang zijn om buiten de groep te vallen.

“Als men bang is om te springen zal men het niet doen. Zo geldt het ook voor het volgen van dromen.”

Veel verbondenheid binnen een groep zorgt er in zekere mate ook voor dat mensen naar binnen gekeerd zijn. “We weten dat mensen de voorkeur hebben om anderen te zoeken die op zichzelf lijken. Echter, het gevaar is dat men dan alleen maar met gelijkgestemden komt te zitten en je bevestigd wordt in je eigen ideeën. Afwijkende ideeën zullen eerder worden afgekeurd en nieuwe inzichten zullen niet of nauwelijks worden toegelaten. Daarnaast bepalen de gedeelde normen en waarden binnen de groep wat als geaccepteerd wordt gezien. Wijkt iets hiervan af dan zal dit minder geaccepteerd worden door de groep. 

Wat hebben de inwoners van Denekamp over deze verbondenheid te zeggen en durven zij hun droom te volgen? Kijk het hieronder!

 

Dit artikel is geschreven door journalisten van PubliekPlein, een samenwerking tussen RTV Oost en studenten journalistiek. Zij publiceren verhalen en artikelen over dromen van inwoners van Noordoost-Twente. Wilt u uw verhaal doen, of wilt u meepraten over deze onderwerpen? Mail ons dan op infopubliekplein@gmail.com

Leave comment