Schaamte bij minder bedeelde ouders zorgt voor lege magen in de klas

Bij Kindcentrum Het Mozaïek kunnen kinderen van minder bedeelde ouders sinds een aantal weken ontbijt krijgen op school. In de afgelopen maanden viel het de schoolleiding en de leerkrachten steeds meer op dat veel leerlingen met een lege maag in de klas zaten. Ondanks de goedbedoelde actie, zijn er arme gezinnen die uit schaamte hun kind niet naar dit ontbijt sturen. 

Rondom Kindcentrum Het Mozaïek schuilt veel verborgen armoede en dit is terug te zien in het onderwijs. Veel kinderen kunnen zich ’s ochtends niet concentreren, omdat zij thuis niets hebben gegeten. Voor de school een reden om te kijken of er een bakker is die wat brood zou kunnen leveren zodat kinderen optimaal kunnen presteren binnen het onderwijs. ,,Onze onderwijsondersteuner heeft samen met onze secretaresse dit project opgezet, aldus directeur Erik van Faassen. ,,Op de dinsdag en de donderdag ontvangen we brood en zijn er twee ouders die broodjes smeren voor de kinderen.’’

 

Voor alle kinderen 

Het basisonderwijs van Het Mozaïek valt onder de onderwijsstichting SCPO, binnen deze stichting zijn er meer scholen die ook een ontbijt organiseren. Ondanks het feit dat het op meer plekken in Lelystad nodig lijkt te zijn om kinderen te voorzien van ontbijt, loopt het bij Het Mozaïek nog geen storm tijdens de ontbijtmomenten. ,,In eerste instantie hadden we de oneven groepen op de dinsdag en de even groepen op de donderdag, maar daar kwam steeds maar één kind op af. Toen dachten we, alle klassen kunnen wel samen en toen kwamen er maar twee kinderen. Nu hebben we de regel dat alle kinderen mogen komen ontbijten. In het begin kwamen er twee of drie kinderen en nu zijn het er zes à zeven.’’ Hoewel het voor die kinderen een beter gevoel zal geven om de maag gevuld te hebben tijdens de les, is het aantal kinderen dat ontbijt nodig heeft een stuk hoger. ,,Dat komt door schaamte, de ouders lopen er niet mee te koop dat ze arm zijn. Als je de ouders ernaar vraagt zijn ze wat verlegen, dan roep ik ze binnen en dan komen ze vaak wel los.’’

 

Effect 

Dat het verzorgen van eten op scholen belangrijk is, blijkt uit onderzoek van het Jeugd Educatie Fonds. Honderden scholen kregen budget om eten te voorzien op school. Uit de resultaten bleek dat 66% van de respondenten zag dat kinderen meer energie hadden en 63% dat kinderen zich beter concentreren in de klas. Kinderdiëtist Nienke Drost bevestigt ook die cijfers. ,,Je hersenen hebben glycogeen nodig om goede leerprestaties neer te zetten.’’ Glycogeen is de manier waarop ons lichaam koolhydraten opslaat om die uiteindelijk om te zetten in energie. ,,Als kinderen zonder ontbijt naar school gaan, hebben ze al 12 uur niets gegeten en een tekort aan glycogeen en dat zorgt ervoor dat ze minder goed kunnen nadenken.’’

 

Stoppen of doorgaan 

Ondanks het feit dat het dus ook op het Mozaïek wel nodig is, vindt Van Faassen ook dat als het op de lange termijn niet gebruikt wordt de school ermee moet stoppen. ,,Ik peil altijd hoeveel kinderen er zijn geweest, want aan de hand daarvan weet ik of we ermee door moeten gaan of niet. Je moet het wel lang volhouden, maar als er straks steeds maar één of twee leerlingen per dag komen, is het zonde van de energie.’’ Toch denkt Erik dat er steeds meer kinderen gaan komen. ,,Ik denk dat er steeds meer kinderen komen, want als er één schaap over dam is dan volgen er meer.’’