Een inclusieve bibliotheek: de bibliotheek in Oldenzaal doet sinds een maand mee aan het Of / By / For all project

Een bibliotheek voor iedereen, die is er toch al? De bibliotheek wordt gezien als laagdrempelig, maar dat is niet voor iedereen zo. Amee Bakker is projectleider bij het project: Of/ By/ For all in Oldenzaal. Waarbij ze samen met gezinnen die in een achterstandspositie zitten en gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben, willen werken aan het ontwikkelen van activiteiten om ook voor hen de bibliotheek in Oldenzaal leuk te maken. 

‘Het initiatief Of/ By/ For all hebben wij ingekocht voor een jaar. Oldenzaal is daar vooruitstrevend in. Het is een Amerikaans traject die als doel heeft het aanbod van culturele organisaties beter af te stemmen op de vraag van de doelgroep. Die organisatie gaat je helpen met een community of interest.’

Op wie richten jullie je met dit project?

‘Voor dit project hebben we gekozen om ons te focussen op gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben of gezinnen in een achterstandspositie. Laaggeletterdheid komt voor binnen alle lagen van de bevolking, dat is lastiger om je op te richten omdat je zoveel verschillende vormen hebt. Op het moment dat een gezin een steuntje in de rug nodig heeft of in een achterstandspositie zit en het heeft te maken met taal, kan de bibliotheek daarop inspelen. Als je in een achterstandspositie zit, is taalvaardigheid vaak het laatste waar je mee bezig bent. Je hebt wel andere dingen om je druk om te maken.

Iedereen kan in een positie kan komen waarbij die een steuntje in de rug nodig heeft door bijvoorbeeld een scheiding, het verliezen van je baan of een andere samenloop van omstandigheden waardoor de balans weg is. Er kunnen ook onderliggende oorzaken meespelen, waardoor gezinnen in een achterstandspositie zitten. Dat is de reden dat we dit project ook uitvoeren met een viertal partners in het sociaal domein, die kunnen ondersteunen op andere leefgebieden. De partners zijn: Kaliber KunstenschoolHumanitas Twentewelzijnsorganisatie Impuls en SIZ Twente.’

Waarom wilden jullie als bibliotheek in Oldenzaal aansluiten bij dit initiatief?

‘Dit project zou voor elke bibliotheek een aanvulling zijn. Vanaf 2016 heeft de bibliotheek een andere rol gekregen, een maatschappelijk educatieve rol. Waar we eerst waren voor het uitlenen van boeken, moeten wij nu een positie innemen die maatschappelijk ondersteunend is voor kwetsbare doelgroepen. Dit zijn niet de mensen die in de bibliotheek komen. De bibliotheek is geen laagdrempelige plek voor hen om te komen. Het aanbod dat wij hebben, dat vinden zij niet leuk. Maar toch willen wij daar iets mee doen. Omdat je heel veel laaggeletterdheid hebt in Nederland. We willen daarin wat beteken voor die mensen. Taal is tenslotte onze specialiteit. We willen de doelgroep vragen waar we ze mee zouden kunnen helpen en wanneer ze wel gebruik zouden maken van de bibliotheek.’

Welke soort activiteiten komen naar voren als de doelgroep zelf gaat nadenken daarover?

‘We zijn in april gestart met dit project. Waar de behoefte ligt moet dus nog blijken. Er zijn goed werkende initiatieven voor gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben, zoals de vakantieklas voor kinderen die achterstand hebben opgelopen door de coronaperiode. Deze wordt georganiseerd door welzijnsorganisatie Impuls of de Zomerbieb. Gewoon leuke activiteiten met een educatief randje.’

Wat is jullie uiteindelijke doel?

‘We hebben een taalpunt, waar je terecht kunt met je taalvraag, vanuit daar word je doorgestuurd naar ons taalaanbod. We hebben een inburgeringsklas, de voorleesexpres en een taalmaatje. Dit aanbod is allemaal bedacht door de bibliotheek en gericht op nieuwkomers in Oldenzaal, maar het sluit nog niet genoeg aan bij de wensen van mensen wiens moedertaal Nederlands is.

Ons doel is om de gezinnen in een achterstandspositie en gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben zich thuis te laten voelen, onder andere binnen de bibliotheek. Als zij zich thuis voelen en je hebt aan de relatie gewerkt, kun je vanuit daar werken aan een passende programmering. In eerste instantie is het doel om ze een gevoel te geven dat ze hier welkom zijn, omdat ze zelf inspraak hebben gehad in hoe de omgeving eruit ziet en hoe de programmering tot stand is gekomen.’

 

Meer lezen over de toekomst van de bibliotheek van Overijssel? Ga naar onze homepagina en volg het laatste nieuws. Niks meer missen? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Wil jij je verhaal kwijt over jouw ervaringen met de bibliotheek? Mail dan naar Toekomstbieb@mail.com

 

Leave comment