Werkgroep Jongeren en Politiek zoekt verbinding met jeugd

HOOGEVEEN – Naar aanleiding van de motie Jeugd en Politiek, die is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 9 maart door het overgrote deel van de gemeenteraad zonder kritiek, is er inmiddels een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met politiek en jongeren. Zodat inwoners zich minder gaan bekommeren. Om uiteindelijk een verbindende rol te spelen tussen de jeugd, het werkveld, college en gemeenteraad. Met soms nog wat kattenkwaad, maar waar sociale samenhang centraal staat.

Ook in Krakeel zijn belanghebbenden bezig met een plan om de jeugd bij de politiek te betrekken. En wil de gemeenteraad in verbinding zijn en blijven met jongeren, door interessante gesprekken te voeren en talenten te ontdekken. Daarom worden er bijvoorbeeld gastlessen gegeven op scholen door raadsleden. Zodat ook jonge leden in de politiek kunnen aantreden. Daarnaast worden er door jongeren activiteiten georganiseerd en zullen er op de jeugd gerichte evenementen plaatsvinden. Met als gevolg dat Krakeel beter met elkaar gaat verbinden. Zo kunnen jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met de politiek en de gemeenteraad. Wat zorgt voor een beter gespreksklimaat. Het uiteindelijke doel van het plan is om een duurzame vertrouwensband op te bouwen dat gaat werken. En de volksvertegenwoordiging van de gemeenteraad versterken.

Raadslid Kevin van Hoorn (GroenLinks) vindt dit een goed plan. Ook nodig in Krakeel, maar hij weet dat het kan. “Je moet ervoor zorgen dat de jeugd zelf verantwoordelijkheid krijgt in de wijk. Je moet ze erbij betrekken in plaats van mee belasten. Daarom kun je ze het beste zelf een evenement en daarbij de locatie laten regelen. De jeugd is momenteel bezig met het organiseren van activiteiten in het wijkcentrum van Krakeel.”

De gemeenteraad wil graag samenwerken met andere organisaties om de verbinding te zoeken met jongeren en de wijk in zijn geheel. Vooral met organisaties die iets doen in het jongerenwerk van de gemeente Hoogeveen en dus ook in Krakeel. Voorbeelden daarvan zijn onder andere Jong Hoogeveen, YoungTV en HQ6. Het plan over de werkgroep zal in het najaar worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming, hopelijk met succes.