Út of Thus De Podcast: Opgroeien in een dorp en een toekomst bouwen in de stad

Het verdwijnen van voorzieningen, de woningnood, vergrijzing; het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat jongeren vertrekken uit kleine dorpen richting de grote stad waar ze meer mogelijkheden hebben. Dit is een situatie die ook opspeelt in het dorp Scharnegoutum, maar ook andere dorpen in Friesland. Waarom kiezen jongeren juist sneller voor het wonen in een stad zoals Sneek?

De tweede aflevering van Út of Thús de Podcast! In deze podcast gaan we in gesprek met jongeren over het wonen in een dorp en hoe zij hun toekomst zien in het dorp, of juist in de stad. In de vorige aflevering stond Scharnegoutum centraal, maar ook in andere dorpen in Friesland is er sprake van vertrekkende jongeren door verschillende actoren zoals vergrijzing en het te kort aan woningen.
Tegenwoordig hebben mensen nog steeds een bepaald beeld bij mensen die in een dorp/op het platteland wonen en mensen die in de stad wonen. Er ontstaan stereotypen en mensen hebben vooroordelen over het wonen in een stad of het wonen in een dorp. Hoe denken jongeren die opgegroeid zijn in een dorp hierover? Samen met twee jongeren uit de stad Sneek en een klein Fries dorpje, Tersoal, gaan we in gesprek over dit onderwerp. Ook hebben we het over de keuze die zij maken op het gebied van wonen in een dorp of stad. We zijn benieuwd of volgens hen steden ook echt meer te bieden hebben voor jongeren/ jong volwassenen dan dorpen. En wat is voor hun echt een thuis? De plek waar ze vandaag komen of waar ze op dit moment wonen?

Beluister hier de tweede aflevering van Út of Thús de Podcast: