Toen 1-1-2 nog niet bestond

In 1990 kreeg Nederland het alarmnummer 06-11. “Als elke seconde telt, bel 06-11”, luidde het reclamespotje destijds. Zeven jaar later pas presenteerde minister Dijkstal (VVD) het nu gebruikte 1-1-2.

112 is een gemeenschappelijk Europees alarmnummer. Nederland was één van de laatste Europese landen die uiteindelijk overschakelde naar dat noodnummer, aangezien het Nederlandse telefoonnet moeilijker aan andere functies kon worden aangepast. Er waren bijvoorbeeld technische belemmeringen: in het nieuwe schema met nummers mochten geen nummers meer voorkomen die begonnen met een 1 of met 11. Dan werkt 1-1-2 namelijk niet meer.  

Ook was het omzetten van 06-11 naar het huidige 1-1-2 geen kosteloze operatie voor ons land. Het project kostte meerdere miljoenen. Bovendien was Nederland in de jaren ’90 van de vorige eeuw bezig met het vervangen van oude telefooncentrales. Pas als die klus was geklaard, kon 06-11 overgaan in het nieuwe 1-1-2.

Misbruik

Opvallend was dat alarmnummer 06-11 na de invoering vaak werd misbruikt. Het nummer dat ervoor is bestemd om snel de politie, brandweer of ambulance te bereiken kende bij tijd en wijlen een misbuikpercentage van maar liefst 75 procent. Vooral kinderen en volwassenen die psychisch in de war waren hielden het eerste landelijke alarmnummer van ons land bezet.

In het wetsvoorstel van minister Sorgdrager was opgenomen dat een overtreder een waarschuwing, geldboete, of een gevangenisstraf tot 14 dagen opgelegd kon krijgen.

Bekijk hieronder het spotje uit 1990 over alarmnummer 06-11

Meer lezen over slecht 112-bereik in de provincie Overijssel? Check onze homepage en volg het laatste nieuws op onze Facebook en Instagram. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Een melding doorgeven over slechte bereikbaarheid kan hier of stuur ons een mail.

Leave comment