De toekomst van Kulturhus

Met de komst van een nieuw bestuur lijkt Kulturhus in Haaksbergen jaren van financiële problemen achter zich te laten. Het culturele centrum, waar onder meer een bibliotheek en theater in gevestigd zijn, zal zich nu volledig op haar burgers richten.  

Toekomst van de bibliotheek  

De laatste jaren hebben bibliotheken in kleinere dorpen moeite het hoofd boven water te houden, vaak door financiële problemen en bezuinigingen. Zo ook de bibliotheek in Haaksbergen, een dorp met zo’n 25.000 inwoners in Twente. Dat roept de vraag op wat de toekomst van de bibliotheek in kleinere dorpen is. Bibliotheek Haaksbergen lijkt nu haar problemen achter zich te laten door de fusie met het Kulturhus. Onder de nieuwe leiding van Coöperatie De Kappen zal het centrum als ‘huiskamer’ van Haaksbergen fungeren.  

Sinds januari 2021 wordt Kulturhus niet meer geleid door Stichting Kulturhus Haaksbergen, maar door Coöperatie De Kappen. Bestuurlijk is dit een wezenlijk verschil: een coöperatie kent een actiever bestuur én meer inspraak door burgers mee te laten spreken in een algemene ledenvergadering. Het doel van de coöperatie: maak Kulturhus ‘van en voor Haaksbergen’.

Het Kulturhus  

“Cultuur is veel meer dan een DVD kijken of even Netflixen”, betoogt Johan Langelaar, directeur-bestuurder van Coöperatie De Kappen. “Het is ook in contact zijn en dat geldt voor jong en oud”. In het Kulturhus zijn zes voorzieningen: bibliotheek, theater, filmhuis, verhuur, kunstexpositie en horeca. Doel van het Kulturhus is om een laagdrempelige toegang te bieden tot cultuur voor alle inwoners van Haaksbergen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de inwoners ook veel inspraak hebben. “Het is voor ons heel belangrijk dat de hele invulling wordt ingekleurd mét de mensen in Haaksbergen”, zegt Langelaar. Omdat het Kulturhus voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers, is het voor de kleine organisatie van extra belang dat mensen in Haaksbergen een besef van mede-eigenaarschap krijgen. “Dat besef, daar werken we nog aan”, zegt Langelaar. “Het moet echt worden: Kulturhus is van ons”.  

Bibliotheek  

Voor de bibliotheek lijkt de fusie met het Kulturhus een noodzaak geweest te zijn. “We hebben zes zware jaren achter de rug. Jaren van sanering, financiële problemen en toen kwam corona daar ook nog eens bovenop”, legt Langelaar uit. Ook gemeente Haaksbergen heeft problemen gehad. Zo staat ze dit jaar nog onder curatele van de provincie. “En als je dan kijkt naar de gemeentelijke subsidiëring van de bibliotheek, dan zie je dat die zwaar onder de maat is”. 

Uit onderzoek blijkt dat bibliotheek Haaksbergen de laagste gemeentelijke subsidie krijgt van alle bibliotheken in Nederland. Tegelijkertijd werd de bibliotheek benoemd als de actiefste bibliotheek in Nederland. Is er een verband tussen de twee? Uiteraard, vindt Langelaar. Volgens hem is die actieve houding voortgekomen uit noodzaak. “Omdat we zo weinig subsidie krijgen van de gemeente is het des te belangrijker dat de bibliotheek extra manieren zoekt die geld opleveren. Dat is dus nog meer reden de verhuur van ruimtes en horeca te pimpen, bezoekersaantallen op te krikken en de culturele agenda te vullen”.  

Constructief  

Het Kulturhus is een manier om een constructieve band op te bouwen met zowel de inwoners als de gemeente van Haaksbergen. De relatie met de gemeente was in het verleden ronduit slecht, vertelt Langelaar. “Maar daar is het laatste jaar heel veel veranderd. Ons contact is nu zonder meer positief: er is een open dialoog”. 

Toekomst  

En hoe ziet de toekomst eruit voor het Kulturhus in Haaksbergen? “We moeten eerst corona overleven, dat is één”, antwoordt Langelaar. “Vervolgens zal onze toekomst liggen in regionale samenwerking. Dat is juist voor die kleinere ‘Kulturhuzen’ en bibliotheken belangrijk. Want je hoeft niet alles zelf te bedenken of zelf te doen. Als we nog meer regionaal gaan samenwerken, komen we veel verder”.  

 Afbeelding is afkomstig van Mars Interieurarchitecten

Meer lezen over de toekomst van de bibliotheek van Overijssel? Ga naar onze homepagina en volg het laatste nieuws. Niks meer missen? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Wil jij je verhaal kwijt over jouw ervaringen met de bibliotheek? Mail dan naar Toekomstbieb@mail.com

Leave comment