De toekomst van de bibliotheek; wat zeggen de partijen?

Een week geleden kozen we de partijen die de komende vier jaren gaan regeren. Wat zeggen de partijen eigenlijk over de bibliotheek? Via Vereniging Openbare Bibliotheken kwam er een overzicht vrij van wat de landelijke politieke partijen zeggen over de bibliotheek. Dit zeggen de partijen:

Bij1 vindt dat de bibliotheek toegankelijk moet zijn voor iedere burger. Daarbij moet vooral de toegang voor leerlingen gestimuleerd worden. Er moet ook worden geïnvesteerd in meer ondersteuning bij het tegengaan van laaggeletterdheid.

CDA wil zich graag inzetten voor het versterken van de Nederlandse literatuur. Dit willen ze onder andere doen door leescampagnes voor jongeren, de promotie van Nederlandse auteurs in het buitenland en het behoud van bibliotheken in iedere gemeente.

ChristenUnie wil graag een ambitieuze leesagenda inclusief middelen voor leesbevordering op scholen en bibliotheken. De bibliotheek moet gratis zijn tot 18 jaar en bij de geboorteaangifte krijgen ouders een gratis lidmaatschap aangeboden voor hun kind.

D66 vindt dat scholen nauw moeten samenwerken met verenigingen en bibliotheken. Ook moet iedere burger de mogelijkheid hebben om naar een bibliotheek dicht in de buurt te kunnen. Zo moet er in elke gemeente een hoogstaand bibliotheekvestiging komen. In de bibliotheekwet komt de plicht dat elke gemeente hiervoor moet zorgen. De landelijke overheid kan voor extra budget zorgen waar nodig.

GroenLinks wil graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om een bibliotheek te bezoeken. Gemeenten krijgen hierbij hulp als dit nodig is. Bibliotheken moeten zich meer inzetten op het gebied van ontmoeting en debat. Ook speelt de bibliotheek een grote rol in de samenwerking met scholen.

PvdA vindt dat er meer moet worden gedaan aan de laaggeletterdheid in Nederland. Ze willen met een groot leesoffensief ervoor zorgen dat alle burgers kunnen meedoen in de samenleving van tegenwoordig. Scholen moeten de mogelijkheid krijgen om een groot boekenaanbod te krijgen in school zodat ze een bibliotheek in de school kunnen organiseren. Daarnaast moet er een goedkoper aanbod aan taallessen komen voor volwassenen. De toegang tot de bibliotheek blijft gratis tot 18 jaar. PvdA vindt dat er een uitbreiding van het stimuleringsfonds moet komen zodat de bibliotheken erop vooruit kunnen gaan.

Partij van de Dieren vindt dat bibliotheken niet gesloten mogen worden. Vooral voor leerlingen is een bibliotheek een stimulering voor het leesplezier. Er moet juist worden geïnvesteerd in het behoud van bibliotheken.

SGP vindt dat er in elke gemeente gebruik moet kunnen worden gemaakt van de uitleenfunctie die de bibliotheek heeft. Wel is er maatwerk nodig om de bibliotheken te positioneren binnen de gemeente.

SP vindt dat er minimaal 1 bibliotheekvestiging per gemeente moet zijn, zodat elke Nederlander de gelegenheid heeft om in de buurt naar de bibliotheek te gaan. De bibliotheek is niet alleen belangrijk om boeken te lenen maar ook als ontmoetingsplek, studeerruimte en toegang tot computers en cursussen.

Volt wil graag meer en gerichter gaan investeren in de bibliotheken. Er moet extra geld beschikbaar worden gesteld om plezier in lezen terug te brengen. Ieder kind heeft toegang tot de bibliotheek.

Partijen zoals VVD, 50Plus, DENK, Forum van Democratie, PVV, NIDA, JA21, LP en de piratenpartij hebben zich niet specifiek uitgesproken over de toekomst van de bibliotheek.

Leave comment