Vathorst verbindt met initiatief voor buurtnetwerk



„Breng mensen bij elkaar, en er ontstaat.” Zo klonk het motto van de groep ondernemers, betrokkenen en wijkspecialisten die afgelopen donderdag 2 november in theater de Kamers bij elkaar kwam. Het doel van de bijeenkomst? Het creëren van een buurtnetwerk om meer in contact te komen met inwoners en lokale ondernemers van Vathorst. Een groep Zwolse studenten, die onderzoek doet naar verbinding en eenzaamheid in de wijk, sloot zich daar maar al te graag bij aan en leidde de middag aan de hand van het overkoepelende thema ‘verbinding’.

Terwijl de genodigden een voor een binnenstroomden, werden de nodige voorbereidingen al getroffen: op de grote tafel in het midden werden flyers van aankomende activiteiten verspreid, in het midden werd een grote schaal met koekjes neergezet en iedereen kreeg bij binnenkomst een naamkaartje opgeplakt. Niet iedereen kende elkaar namelijk al. Waar sommigen al jaren lang actief waren in de wijk, werkte een ander er pas sinds kort. Ze hadden voor hun werk misschien al eens contact gehad via de mail, maar daar kregen ze vandaag eindelijk een gezicht bij. De groep wijkbetrokkenen bestond uit onder andere medewerkers van In de buurt 033 (organisatie van coördinators van welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort), de protestantse kerk, een buurtsportcoach, een horecaondernemer en straatambassadeurs . Eén ding hadden ze allemaal gemeen: een groot hart voor hun wijk. En dat hart bracht ze die middag bij elkaar.

Maar toen de studenten de hoge eenzaamheidscijfers van Vathorst deelden, liep dat hart een lichte breuk op. „De volwassenen in Vathorst veel eenzamer dan de rest van Amersfoort,” vertelde een van de studenten terwijl hij wees naar een statistiek op het grote scherm voor hem: een kaart van Amersfoort die eenzaamheid onder volwassenen in beeld bracht.Het maakte gelijk veel bezorgdheid los in de zaal.   Echter werd ook gelijk duidelijk dat ze hier gezamenlijk iets aan wilden doen door de handen ineen te slaan.

Een buurtbarbecue, diverse horeca, meer oog voor diversiteit en duidelijke communicatie over initiatieven in de wijk: de ideeën stroomden los. Dat valt immers ook te verwachten als je een groep van twaalf loei-enthousiaste initiatief-nemende Vathorsters bij elkaar zet. Ook al zit de groep nog in een beginnend stadium, hun doel werd gelijk duidelijk:vanuit het belang van de bewoners een wijk creëren die dicht bij elkaar staat, en waar mensen naar elkaar om kijken. Aan het eind van de middag, toen iedereen weer in hun eigen woonkamer zat, werd er in de groepsapp net zo hard verder nagedacht over mooie plannen. Het balletje van dit buurtnetwerk is gaan rollen, en zal nog lang niet uitgerold zijn.

Mocht je je hier bij willen aansluiten, of heb je vragen over het buurtnetwerk? Neem dan contact op met vathorstverbinding@gmail.com.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met vijf eindejaarsstudenten journalistiek van Hogeschool Windesheim. Ze onderzoeken de onderlinge verbinding van inwoners in de wijk Vathorst. In samenwerking met De Stad Amersfoort maken ze producties over hun zoektocht.