Lelystedelingen trekken werking samenscholingsverbod in twijfel

,,De eerste twee, drie keer bel ik de politie maar op een gegeven moment denk ik ook ammehoela, zometeen ben ik de volgende’’, zo vertelt de buurman van basisschool het Mozaïek in Lelystad. Dit is een van de plaatsen in de Kempenaar waar momenteel een samenscholingsverbod van kracht is. De meningen over deze maatregel zijn verdeeld. ,,Ik was eigenlijk best wel verbaasd toen ik hoorde over het samenscholingsverbod in de Kempenaar. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat hangjongeren daar een veel groter probleem zijn dan in de rest van Lelystad’’, zo vertelt een Lelystadse jongere.

In Lelystad hangen volgens de politie ongeveer 20 jeugdbendes rond. Ondanks dat deze jongeren in de hele stad rondhangen, is de Kempenaar de enige wijk waar het samenscholingsverbod is ingevoerd. ,,Ik wil eventjes wat toelichting geven over hoe we tot het besluit van een samenscholingsverbod zijn gekomen. Dat heeft te maken met dat er langdurig overlast is geweest van een groep in de Kempenaar’’, aldus waarnemend burgemeester Ineke Bakker in de raadsvergadering van 10 oktober.

Twijfels over de maatregel
Lelystedelingen betwijfelen of het invoeren van een samenscholingsverbod in alleen delen van de Kempenaar wel zin heeft. Zo zeggen jongeren uit Lelystad het volgende over deze maatregel: ,,Leuk dat je een samenscholingsverbod doet, alleen dan ga je problemen alleen maar opschuiven.’’ ,,Dan gaan hangjongeren wel ergens anders heen en dan zorgen ze daar weer voor overlast’’. ,,Ik dacht: nuttig? Waarschijnlijk niet.’’ Ook tijdens de raadsvergadering lieten verschillende partijen hun twijfels horen. ,,Wij krijgen ook wel signalen dat jongeren die overlast veroorzaken uitwaaieren naar andere gebieden’’, vertelt Henk Schraa van de ChristenUnie.

Dat er in meer gebieden in Lelystad overlast is, is duidelijk. Zo vertelt Heleen Wijnhoud, directrice van basisschool de Schakel, dat ook zij overlast ervaart. ,,Bakstenen door ramen, en op een gegeven moment dat ze over het dak heen klommen en dan de binnentuin vernielden.’’ Hoewel Wijnhoud het idee heeft dat de overlast bij hen in de Botter minder groot is dan de overlast die men op het Mozaïek ervaarde, worden er wel maatregelen getroffen. ,,Dit voelt niet veilig en daarom hebben we ook afgesproken dat als deze situatie zich weer voordoet, dan bellen we 112. En als we die jongelui zien lopen op het plein, dan bellen we ook al de politie. Want zij willen zicht krijgen op welke jongens dat zijn en wat ze hier doen.’’

Probleem niet verplaatst?
Volgens waarnemend burgemeester Ineke Bakker is het probleem, zoals dat zich in de Kempenaar voordeed, niet verplaatst. ,,Er kwamen signalen binnen dat er nu bij een andere school overlast zou zijn, maar dat wordt niet gerelateerd aan deze groep. Het is niet zo dat die zich verplaatst.’’ Ook Wijnhoud zegt dat ze er niet vanuit gaat dat overlastgevende jongeren rond de Schakel dezelfde zijn als de jongeren die de boel bij het Mozaïek onveilig maakten.

 

De termijn van het samenscholingsverbod van drie maanden loopt af op 17 november. Of het verbod verlengd wordt of wat er gaat gebeuren, dat leest u binnenkort op onze site.