Tweede Kamerverkiezingen: Wat vinden de partijen over 112-bereik?

Waar kwetsbaren gisteren en vandaag al mochten stemmen, zullen de meeste Nederlanders morgen de gang naar het stemhokje maken voor de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. Het coronavirus domineerde de campagne, en daarnaast kwamen andere thema’s als zorg, veiligheid en klimaat ook aan bod. Waar het in de debatten, aan de talkshowtafels en de paginagrote interviews niet over ging, is de bereikbaarheid van alarmnummer 112 in Nederland. Wat zeggen de deelnemende partijen precies over dat onderwerp?  

Om daarachter te komen, doken we in de verkiezingsprogramma’s van 16 van de in totaal 37 deelnemende partijen die morgen meedoen aan de parlementsverkiezingen. Wat opvalt: weinig tot geen concrete passages over het mobiele bereik in Nederland, of dat van alarmnummer 112. Eén partij heeft wel een duidelijk standpunt geformuleerd. De PvdA is van iedereen namelijk het meest concreet.  

PvdA concreet over bereikbaar 112 

De partij wil dat in de zogeheten groeiregio’s – gebieden waar de bevolking toeneemt – dat er extra geld beschikbaar komt zodat de voorzieningen de groei kunnen bijbenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het mobiel bereik. Deze minimumvoorzieningen moeten per wet worden vastgelegd. Want volgens de partij is het ‘onverteerbaar dat er dorpen zijn in Nederland waar je op straat geen 112 kunt bellen omdat er geen bereik is’, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma van de sociaaldemocraten.   

“Onverteerbaar dat er dorpen zijn in Nederland waar je op straat geen 112 kunt bellen omdat er geen bereik is”

Verkiezingsprogramma 2021 PvdA

Met dat standpunt staat de PvdA in haar eentje. In alle andere verkiezingsprogramma’s staan geen concrete doelstellingen en standpunten met betrekking tot het  mobiele bereik van 112. Ook al zijn er dus problemen met bellen in Overijssel en andere delen van Nederland, de landelijke politiek lijkt er weinig tot geen prioriteit aan te geven.  

Zorg 

Toch zien de partijen wel mogelijkheden om binnen de digitale wereld van nu bepaalde (nood)hulp dichter bij de mensen te brengen. Onder meer op het gebied van de gezondheidszorg, zodat een situatie van acute nood eventueel voorkomen kan worden. Zo kijkt de VVD bijvoorbeeld naar dit punt van preventie. “Artsen kunnen bijvoorbeeld op afstand symptomen van patiënten monitoren, slimme horloges helpen bij de tijdige opsporing van ziektes, en via draagbare alarmsystemen kunnen senioren snel hulp inschakelen”, staat te lezen in het partijprogramma. D66 ziet ook mogelijkheden. Volgens de democraten heeft de coronacrisis laten zien dat een deel van de medische zorg, zoals consulten en eenvoudige diagnostiek, goed online kan.  

Andere partijen formuleren het directer. 50Plus vindt bijvoorbeeld dat ‘zorg sowieso altijd bereikbaar en beschikbaar moet blijven, thuis of op een andere veilige plek.’ 

Digitale wereld 

Verder wordt door partijen de nadruk gelegd dat Nederlanders digitaal hun weg moeten kunnen vinden. “De digitale toekomst vereist dat iedere burger digitaal mee kan doen, jong en oud. Het vraagt ook dat iedereen, ook in de buitengebieden, digitaal goed bereikbaar is”, vindt het CDA.  

Daarnaast richt de PvdA, naast het speerpunt van de bereikbaarheid van 112, zich op de digitale toegankelijkheid. “De coronacrisis heeft laten zien dat internet een steeds grotere en onmisbare rol speelt voor onze economie, zorg, onderwijs en dagelijks leven. Het internet verkleint de barrières tot zorg, onderwijs en cultuur en biedt veel kansen. Daarom is het van het grootste belang dat iedereen digitaal mee kan doen.” 

De SP waarschuwt ook voor de consequenties die het digitale tijdperk met zich  meebrengt. De socialisten willen daarom een ‘Commissie-Digitalisering’ die de politiek adviseert over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en voorstellen doet voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk.  

Ministerie ‘Digitale Zaken’ 

Ook ‘kleinere’ partijen vinden dat Nederland digitaal bereikbaar moet zijn. “Overheidsdienstverlening dient in principe ook voor groepen met een achterstand in de digitale samenleving goed bereikbaar te zijn”, schrijft de SGP. En Forum voor Democratie geeft aan ‘supersnel’ glasvezelinternet te willen in heel Nederland. En de partij VOLT wil zelfs een ministerie van Digitale Zaken in Nederland.  

“Overheidsdienstverlening dient in principe ook voor groepen met een achterstand in de digitale samenleving goed bereikbaar te zijn”

Verkiezingsprogramma 2021 SGP

Wat betreft de mobiele bereikbaarheid van 112 onderscheid de PvdA zich dus als de enige partij met een standpunt hierover. De rest richt van de politiek richt zich meer op de digitale bereikbaarheid van Nederlanders. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en de overheidsdiensten.  

De kiezer zal morgen veel invloed hebben over welke partijen de dienst uitmaken de komende jaren. Maar gaan de afspraken die zij maken in het regeerakkoord ook over goed mobiel bereik? Dat valt nog te bezien.

FOTOBRON: PVDA, D66, VVD, PVV, GROENLINKS EN CDA

Leave comment