Starters kunnen geld lenen bij de gemeente: ‘Het is niet zomaar even uit luxe’

Foto: Redactie Dalfsen

Steeds meer jongeren vinden de weg naar de starterslening. Dit heeft te maken met een flinke verhoging van het maximale aankoopbedrag. De gemeente Dalfsen wil hiermee meer starters aan een woning helpen. De maximale koopsom is van drie ton verhoogd naar 405 duizend euro en het maximaal te lenen bedrag is 35 duizend euro.

‘In 2023 waren er 21 aanvragen en we verwachten er dit jaar weer ongeveer zoveel, of misschien wel meer’, zegt woonregisseur Gerwin van Lohuizen van de gemeente Dalfsen. In 2022 en 2021 waren het er respectievelijk veertien en vier. 

De gemeenteraad heeft eind mei besloten om nog vijf ton toe te voegen aan het budget voor startersleningen. ‘De verwachting was dat het beschikbare budget niet groot genoeg was om aan de vraag te voldoen’, stelt wethouder wonen André Schuurman. 

De lening is voor starters van 18 tot 39 jaar oud bedoeld. De gemeente ziet dat vooral de jongste helft van deze groep gebruikmaakt van de regeling. ‘Bij de wat oudere starters zien we dat velen er uiteindelijk toch wel in slagen om zelf een huis te kopen’, stelt Van Lohuizen. Jongeren onder de 40 mogen overigens alleen de eerste keer gebruikmaken van de regeling.

Het proces

Het begint bij de gemeente, daar wordt de eerste toets gedaan. Als je in aanmerking komt voor de lening dan kan je met een brief van de gemeente de officiële aanvraag doen bij het Stimuleringsfonds van Volkshuisvesting Nederland (SVN). Daar moet de starter documenten aanleveren zoals een salarisstrookje en de koopcontracten laten zien. Vervolgens wordt de lening verstrekt. Als de bank akkoord is met de hypotheek, dan is alles rond.

Uit intern onderzoek van de gemeente blijkt dat de meeste aanvragen gedaan worden om net wat meer kans te maken op de huizenmarkt. De andere reden die vaak opgegeven wordt, is om in aanmerking te komen voor een huis, dat normaal gesproken net buiten de financiële mogelijkheden valt. Veel aanvragers geven aan er echt wat aan gehad te hebben. ‘Het is niet zomaar even uit luxe’, zegt Van Lohuizen. Een deel gebruikt het geld ook om de woning te verduurzamen, wat op de lange termijn weer geld oplevert. 

De starterslening is in Dalfsen ook aan te vragen door mensen die nu in een andere gemeente wonen. De gemeente wil het liefst zoveel mogelijk lokale starters helpen. ‘We maken geen onderscheid tussen Dalfsenaren en niet-Dalfsenaren.’ Op dit moment komt ongeveer 90 procent van de aanvragen uit de eigen gemeente.

Lening aflossen

De lening sluit een starter af boven op de normale hypotheekregels. De starter leent eigenlijk buiten zijn financiële mogelijkheden om. Bij het afbetalen van de starterslening zijn de eerste drie jaar rente-en aflossingsvrij. Zo krijgen starters de ruimte om een manier te vinden om het financiële gat te dichten. Mocht het na drie jaar nog niet gelukt zijn om te beginnen met aflossen van de starterslening, dan kan er opnieuw drie jaar uitstel worden aangevraagd bij het SVN.