Samenscholingsverbod Kempenaar wordt opgeheven

Vanaf volgende week vrijdag, 17 november, zal het samenscholingsverbod in de Kempenaar worden opgeheven. Het samenscholingsverbod werd drie maanden geleden ingevoerd nadat er veel klachten waren gekomen over overlast door hangjongeren. Volgens waarnemend burgemeester Ineke Bakker, heeft het samenscholingsverbod zijn vruchten afgeworpen. Daarom zal de termijn van drie maanden niet worden verlengd.

Hangjongeren heb je in het hele land, maar de mate van overlast rondom de basisscholen en het winkelcentrum in de Kempenaar, was genoeg om op 17 augustus tot het besluit van het samenscholingsverbod te komen. Voor die tijd waren al andere middelen ingezet om de overlast te beperken. Dan hebben we het over inzet van jongerenwerk en de politie en Stadstoezicht waren meer aanwezig in de wijk. Deze middelen hadden niet het gewenste effect.

Samenscholingsverbod heeft geholpen
Politie, Stadstoezicht en jongerenwerkers hebben de afgelopen periode gekeken naar het effect dat het samenscholingsverbod heeft op de overlast. Buurtbewoners en de directeur van het Kindcentrum het Mozaïek geven aan dat de overlast sinds een paar maanden is afgenomen. “Op dit moment is het vrij rustig moet ik zeggen, ook als de kinderen hier wat langer blijven spelen dat er ‘s middags niet al gelijk gedoe is. Dus wat ze gedaan hebben, dat samenscholingsverbod, heeft volgens mij wel geholpen,” aldus een lid van de ouderraad van het Mozaïek.

Het samenscholingsverbod verloopt dus op 17 november. Maar ook in de periode daarna zal de gemeente en politie de wijk in de gaten houden.