Project Wijkperspectief verandert wijk: ‘het gaat ons om de inhoud’

Door: Ryan Kloosterman  

Mag ik u wat vragen? “Natuurlijk.” Wat weet u van het Wijkperspectief? “Ja… eigenlijk niks.” Na tientallen mensen te hebben gesproken over wat dit perspectief inhoudt waren de meeste antwoorden “niks”, “bijna niks” of “ooit wel eens van gehoord, maar dat is het.” Deze antwoorden kwamen niet alleen aan de buitenranden van de wijk voor, maar ook terwijl we naast het Projecthuis stonden aan de Noordewierweg, wat het ‘thuis’ is van het Wijkperspectief. Toch heeft dit project een belangrijke functie in de wijk. Wij hebben uitgezocht wat zij precies doen.  

2021  

Het begint allemaal op 19 januari 2021, wanneer de beslissing definitief wordt gemaakt door het College van Burgemeester en Wethouders: er komt een Wijkperspectief met als doel om de wijk vitaler en levendiger te maken. Volgens het collegebesluit is de directe aanleiding hiervoor de nieuwe woningen die gebouwd gaan worden. Door de nieuwbouw, wat als hoefijzer om het Soesterkwartier komt, wordt de wijk opeens onderdeel van een groter gebied. Het college meldt dat het van belang is “om de nieuwe ontwikkelingen goed aan te laten sluiten bij de bestaande stad.” 

In juli van dat jaar geeft het college een update over de stand van zaken. De belangrijkste update is dat de gemeente wil werken met zogenoemde cocreatie. Dit houdt in dat de gemeente samenwerkt met buurtbewoners en professionals om zo een goed mogelijk project neer te zetten. Inmiddels is Anke Hendriks vanuit de gemeente Amersfoort aangesteld als projectmanager voor het Wijkperspectief Soesterkwartier. 

In het voorjaar is er een groep ambtenaren en een groep vrijwilligers vanuit de wijk vastgesteld om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Om te zorgen dat de zorgen van zoveel mogelijk buurtbewoners daadwerkelijk gehoord worden, worden er verschillende manieren van contact gezocht. “We hebben toen onder meer negen dagen lang in de wijk gestaan met een hele Buurtbokstour (een stellage van steigerpijpen)”, vertelt Anke Hendriks. “We hebben van tien uur in de ochtend tot acht uur in de avond de hele dag door mensen gesproken. Op deze manier hebben we 630 verschillende mensen gesproken.” Ook is er gebruik gemaakt van enquêtes door de werkgroep. “Hiermee hebben we nog 150 mensen gesproken. Verder hebben we een jeugdperspectief gemaakt waarvoor we met 250 basisschoolkinderen een heel project hebben gedaan”, licht Anke verder toe. Tot slot is zijn er nog bijeenkomsten en interviews geweest met professionals uit de wijk; van wijkagenten en gemeentelijke afdelingen tot aan corporaties en zorginstellingen.  

Op 8 december worden dan eindelijk de resultaten gedeeld. Dit is in de vorm van een online evenement (Corona was immers volop aanwezig). Uiteindelijk bekijken meer dan zeshonderd mensen de uitzending, live of achteraf, wat hoogstwaarschijnlijk veel meer is dan wanneer het een fysieke bijeenkomst was geweest. Bij dit evenement wordt gecommuniceerd welke bevindingen zijn opgehaald door de medewerkers van het Wijkperspectief. 

2022 

Ruim twee maanden later, op 16 februari 2022, is er een tweede online evenement. Dit keer is het de bedoeling om de doelen in beeld te brengen voor de buurtbewoners. Anke vertelt welke verschillende opgaven er zijn: “We hebben fijn en veilig wonen, bruisend hart van de wijk en Soesterpark. Dit is geen fysiek park, maar een concept om meer groen en meer een parkgevoel in de wijk te krijgen.” Ze gaat verder met de andere drie doelen: “Verder hebben we nog voor en met elkaar, samen opgroeien en tot slot op de toekomst voorbereid.” Het doel van deze meer dan anderhalf uur durende bijeenkomst is niet alleen om aan de wijk te vertellen waar het Wijkperspectief mee bezig gaat, maar ook om feedback te krijgen of iedereen het ermee eens is. Na de vorige keer goedkeuring te hebben gekregen voor de belangrijke onderwerpen voor de wijk, is het nu tijd voor de volgende stap.  De opgehaalde onderwerpen zijn uitgewerkt in doelen en meteen ook concreet gemaakt met ideeën voor projecten. Enkele voorbeelden van projecten die op de planning staan zijn meer groen in de wijk en meer klimaatadaptie, maar het gaat ook over dat er meer voorzieningen voor jongeren moeten komen.  

Bedrag per categorie (Bron: Wijkperspectief Soesterkwartier)

Wie op de website van het Wijkperspectief kijkt kan precies zien waar het geld aan uitgegeven gaat worden. Er is vier miljoen euro vanuit de provincie Utrecht en negen en een half miljoen euro uit de gemeente Amersfoort, wat totaal neerkomt op dertien en een half miljoen euro. Hier voegt Anke nog wel wat aan toe. “Het is vier miljoen dat we letterlijk kunnen besteden aan projecten en negen en een half miljoen zit in cofinanciering. Dit houdt in dat geld vanuit de gemeente al wordt besteed aan projecten die lopen in de wijk, zoals het onderhoud van de openbare ruimte”, licht ze toe. Dit gaat dus om projecten waar financiering voor is vanuit de gemeente, maar waar het Wijkperspectief wel bij helpt. Voor het Wijkperspectief zelf is er dus vier miljoen euro om te steken in projecten die zij nuttig vinden.  

Het beschikbare bedrag wordt op verschillende manieren uitgegeven, licht Anke toe. “Er zijn veel projecten die op gemeentegrond vallen. Daar kunnen we echt wat mee doen. Dit kan zijn het groener maken van pleintjes, maar er is ook een grote wens voor een skatebaan. Dat vindt allemaal in de openbare ruimte plaats, dus dat kunnen we zelf doen.” Daarnaast kan er ook geld worden uitbesteed aan professionals of buurtbewoners om projecten op te zetten. Zo willen drie buurtbewoners graag bezig met een campagne waarbij tuinen niet volledig betegeld waren, maar ook niet overgroeien. Dit zorgt er onder andere voor dat water beter weg loopt, maar het wordt ook minder warm in de zomer. “Zij hebben een stichting opgericht en zijn hier inmiddels druk mee bezig.” 

2023 + 2024 

Het derde en vierde jaar zijn de jaren waarin er voornamelijk heel veel gedaan wordt. Het geld is inmiddels allemaal verdeeld en de handjes worden uit de mouwen gestoken om zo veel mogelijk positieve veranderingen aan te brengen in de wijk. Een van de lopende projecten is om de wijk ‘dementievriendelijk’ te maken. “Dit project is er echt op gericht om zowel inwoners die helemaal niks met dementie hebben, als inwoners die er wel mee te maken hebben, met elkaar te laten samenleven”, vertelt Anke. “Het is belangrijk om het begrip te vergroten. Mensen moeten niet alleen denken ‘er woont een gekke mevrouw naast mij’. Je kan beter mensen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan en hoe ze het kunnen signaleren. Met dementie zit je al in een rare wereld in je hoofd, wat het wel zo fijn maakt als mensen gewoon begrip voor je tonen.” 

Ook is er inmiddels een winkelstraatmanager die actief is op de Noordewierweg. Zo heeft hij onder andere de winkeliersvereniging geholpen om sterker te worden en zorgt hij voor meer evenementen. Anke benadrukt dat dit niet allemaal door hem komt, “maar door zijn aanwezigheid kan dat wel waar worden gemaakt.” Andere projecten die op dit moment nog lopen gaan onder andere over laaggeletterdheid, ondersteuning bij energierekeningen, culturele verbinding, een mogelijke tafeltennistafel op de Wagenwerkplaats en meer.  

Groene tuintjes bij containers (Bron: www.soesterkwartier.nu)

Het aan de Noordewierweg gelegen Projecthuis is het bewijs dat de gemeente veel werk verricht vanuit de wijk zelf. Anke geeft hier een reden voor: “Het feit dat hier een plek is voor mensen om naartoe te komen betekend dat ze nooit naar het stadhuis hoeven.” Door goed bereikbaar te zijn voor mensen in de wijk kunnen eventuele mistanden snel worden opgelost, wat het meest effectief is voor de verschillende projecten.  

  

 

2025 

Volgend jaar is volgens de originele planning het laatste jaar van het vijfjarige project. “Voor nu hebben we vooral tijd nodig.” Voor deze projecten is er vooral tijd nodig om actief te blijven in de wijk. “We willen een goede slag hebben geslagen naar de doelstellingen en we hopen dat de professionals ook zeker doorgaan met wat ze doen. We hopen vooral dat de manier waarop ze met projecten bezig gaan ook leidt tot blijvende resultaten.” Of het Wijkperspectief mogelijk toch langer door kan gaan is afwachten. Deze beslissing zal bij de gemeente liggen.  

Hoe het, ondanks de jarenlange inspanningen voor het Soesterkwartier, toch komt dat mensen de naam ‘Wijkperspectief’ niet kennen, kan Anke wel verklaren. “Het is een rotwoord”, zegt ze lachend. “Veel mensen onthouden dat niet, maar als je dingen noemt die we hebben gedaan dan herkennen ze het wel. Wat ik belangrijk vind is dat er wat gebeurd. Soms gaat het om of we de naam of de inhoud willen promoten. En het gaat ons om de inhoud.”