Welke ideeën heeft de provincie Overijssel voor het oplossen van de woningnood?

De woningnood is een landelijk probleem. In 2021 was het woningtekort zo’n 279 duizend woningen, dat blijkt uit cijfers van ABF Research. In Overijssel is dat ook te merken, want het woningtekort is daar 2,3% van de bestaande woningvoorraad. Vooral jongeren zijn daar de dupe van. Daarom wil Overijssel voor 2030 zeker 60 duizend nieuwe woningen hebben gebouwd.

Steeds meer jongeren blijven nu vooral bij hun ouders wonen. In de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar is het percentage thuiswonenden in twintig jaar tijd gestegen van 51% naar 62% vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Een koopwoning is voor starters vaak te duur en voor een sociale huurwoning verdienen ze te veel. Veel jongeren komen dan ook terecht in de particuliere huursector.

Die particuliere huursector is voor starters niet te betalen. Al het geld dat ze verdienen doormiddel van werk, stoppen ze meteen weer in de huur en daardoor kunnen ze ook niet sparen. Dat zorgt ervoor dat de vraag naar betaalbare koopwoningen enorm is gestegen en starters liever langer thuis blijven wonen, dan dat ze uit huis gaan. Daar wil de provincie Overijssel wat aan doen.

Subsidie voor expertise

Politieke partijen in Overijssel hebben verschillende ideeën om de woningnood aan te pakken. Het inroepen van een Vliegende Brigade kan daarbij helpen, dat zegt PvdA-statenlid en fractievoorzitter Annemieke Wissink. Deze wordt door de provincie opgezet. Gemeenten kunnen via de Vliegende Brigade mensen met expertise krijgen, die niet bij de gemeente werken. Het is dan de bedoeling dat woningbouwprojecten versneld kunnen worden.

Zo’n Vliegende Brigade is nodig, omdat er een tekort is aan ambtenaren in veel gemeenten. Daardoor lopen woningbouwprojecten vertraging op. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is er op korte termijn meer geld nodig. ‘Zelfs in Amsterdam, waar ze een groot en sterk ambtenarenapparaat hebben, zie je dat plannen soms worden vertraagd, omdat ze niet de capaciteit hebben’, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft.

Doorstroming op de huizenmarkt

Het tekort aan ambtenaren is niet het enige probleem. Een meerderheid van de gemeenten vindt de slechte doorstroming van de huizenmarkt de belangrijkste oorzaak van de woningnood. Dat wordt vooral zo ervaren in Overijssel, blijkt uit onderzoek van de NOS. ‘We moeten ons meer gaan richten op seniorenwoningen, zodat daar doorstroming op gang komt’, vindt CDA-statenlid Wim Duitman.

Boelhouwer sluit zich, net als veel andere partijen, aan bij Duitman. Volgens Boelhouwer kan het helpen om de overdrachtsbelasting voor starters te verlagen. ‘Starters hoeven dan minder eigen geld mee te nemen.’ Het is dan niet nodig om het beleggers lastig te maken. ‘Die verhuren de woningen immers vaak weer aan jongeren die nog niet willen of kunnen kopen.‘

Op korte termijn is er ook veel mogelijk. Zo kunnen leegstaande gebouwen worden omgetoverd tot woningen en wordt er steeds meer gedacht aan flexwoningen. Deze kunnen zeker zo’n tien jaar staan, waardoor mensen op de korte termijn tijdelijke huisvesting hebben en ondertussen de tijd hebben om te kijken naar een vaste woning. De flexwoningen worden meestal na zo’n tien jaar verplaatst of uit elkaar gehaald.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, liet zich twee jaar geleden al positief uit over deze flexwoningen. ‘Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in een woningvraag, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de bouw naar permanente woningen’, zo schreef ze toen in een kamerbrief.

Initiatieven

In Overijssel zijn al verschillende initiatieven op touw gezet. Zo hebben gemeenten en de provincie vorig jaar de regionale Woonagenda’s Twente en West-Overijssel ondertekend. Daarin zitten ook woningcorporaties, marktpartijen, bouwers en ontwikkelaars. Het doel van die regionale Woonagenda is om voor specifieke groepen, zoals starters en ouderen, een woningmarkt te creëren waar er ongeveer evenveel vraag is als aanbod.

Wat wil de provincie met de Woonagenda bereiken?

● 60.000 extra woningen tot 2030
● Dit in lijn met de veranderende woningvraag
● Verstedelijking en stedelijke vernieuwing
● Sterke dorpen en platteland in het regionale netwerk
● Verduurzaming van de woningvoorraad
● Versnelling van bouwen en bouwproces
● Betaalbare, passende woningen

Bron: Overijssel.nl

Daarnaast is de Woonkeuken opgericht. Daarin wordt gesproken over de toekomst van wonen in Overijssel. ‘Het is een platform voor vrije uitwisseling van kennis en ideeën, gericht op beleidsontwikkeling en planvorming voor een passend en duurzaam woningaanbod nu en in de toekomst. De Woonkeuken kan opdracht verlenen voor vernieuwende projecten en experimenten’, zo valt te lezen op de site.

Verder heeft Overijssel veel vakantieparken, waar niet het hele jaar op mag worden gewoond. Met bijna driekwart van de parken gaat het goed, blijkt uit cijfers van het vitaliteitsonderzoek in 2019. De overige vakantieparken zijn achterblijvers, en hebben daar hulp voor nodig. Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel helpt ze daarbij.

Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel is er voor ondersteuning van gemeenten om samen met eigenaren van minder goed lopende parken, te zoeken naar oplossingen. In gevallen dat dit er niet in zit, wordt er bekeken hoe het park zou kunnen worden omgetoverd naar een andere functie. Dat zouden dan woningen kunnen zijn, zegt VVD-vicefractievoorzitter Dinand Leferink.

Conclusie

Naast dat er dus al een aantal initiatieven zijn, denkt de politiek in Overijssel nog steeds flink mee met het aanpakken van de woningnood. Met ideeën zoals de Vliegende Brigade, een betere doorstroming op de huizenmarkt, maar ook korte termijn oplossingen zoals het ombouwen van leegstaande gebouwen en flexwoningen, probeert de regionale politiek een steentje bij te dragen.

Er moet dus niet alleen worden gekeken naar het bouwen van starterswoningen, ook het bouwen van seniorenwoningen kan een groot deel van de oplossing zijn om de doorstroming op gang te helpen. Verder kunnen starters op korte termijn worden gehuisvest in flexwoningen om zo de tijd te overbruggen die nodig zal zijn om woningen bij te bouwen.

(Hoofdfoto door: Michiel Verbeek/Wikimedia Commons)

Meer weten over de woningnood in de provincie Overijssel? Een overzicht van het laatste nieuws vind je op Publiekplein. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor de laatste updates. Zelf ook te maken met de woningnood in de provincie Overijssel? Laat het ons dan vooral weten via social media of de mail.

Leave comment