Komt er een oplossing voor ‘oorlogsgebied’ Grote Kerk?

NIJKERK – Al jarenlang staat in het midden van centrum Nijkerk, vlak tegenover de Grote Kerk, een triest en half gesloopt stuk grond. Een doorn in het oog van de lokale gemeenschap, dat door vaak wordt omschreven als een ‘oorlogsgebied’. Dit ontbrekende puzzelstukje in het hart van de stad heeft de nieuwsgierigheid van de bewoners al lange tijd gewekt. Aanvankelijk was het plan om op deze plek een parkeergarage te bouwen. Toen dit plan ook niet doorging, kwamen enkele betrokken bewoners van vereniging BeVe Binnenstad in 2023 met een eigen initiatief voor de tijdelijke herinrichting van het terrein: Plan B.

“Alle nieuwbouwplannen van dat jaar waren goedgekeurd door de gemeente, behalve één”, vertelt Aart Markies, voorzitter van bewonersvereniging BeVe. “Er waren destijds natuurlijk ook andere factoren die voor weerstand zorgden, zoals de gestegen prijzen van bouwmaterialen. Maar in principe had nu op het kerkplein al een prachtig nieuwbouwproject kunnen staan.” De vereniging pleitte daarom voor een tijdelijk, groen alternatief voor het kerkplein, een ‘Postzegelpark’. Aart vervolgt: “Het obstakel is dat je natuurlijk alle partijen daarin mee moet krijgen.” Het park kan alleen worden gerealiseerd met toestemming van de gemeente en projectontwikkelaar Smink.

“De ontwikkelaar laat zo’n sloopterrein op deze manier achter, omdat er dan geen extra kosten aan vast zitten”, aldus Aart. Het bouwrijp maken van de grond betekent immers hogere belastingen, aangezien bouwgrond als waardevoller wordt beschouwd. “Het leek alsof er maar geen schot in de zaak kwam. Toen hebben we het voorstel voor een Postzegelpark naar buiten gebracht en hebben we serieus met Smink gesproken over het plan.” De uitvoering van Plan B zou alleen betekenen dat de ruïnes die nu nog op het terrein staan gesloopt zouden moeten worden. Het idee achter een Postzegelpark is dat het een ontmoetingsplek is voor bewoners, waarbij zij ook samenwerken aan het onderhoud. Een prachtig idee voor de bewoners, maar kostbaar voor de ontwikkelaar.

Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat Aart nu positiever gestemd is over de kans dat er daadwerkelijk iets gebouwd gaat worden in de nabije toekomst: “De ontwikkelaar van het oorlogsgebied heeft op dit moment eigenlijk de financiering van het project weer rond. Ze zijn namelijk de samenwerking aangegaan met St. Jozef, die op het terrein hun woonzorgcentrum wil herontwikkelen.” Daarnaast worden er de eerstkomende jaren in de gemeente Nijkerk minder sociale woningen gebouwd. “Ze mogen dus ook nog een stuk of 20 commerciële woningen bouwen op een gebied waar eerst sociale woningen moesten komen.”

De tijd dringt. Een ander aspect is dat Smink al haar vergunningen voor het terrein al rond heeft. “Als ze binnen een bepaalde periode niet gaan bouwen, verlopen deze vergunningen”, zegt Aart. Deze week is de bijeenkomst van alle stakeholders rondom het nieuwbouwproject van St. Jozef. Tijdens deze bijeenkomst zal de laatste stand van zaken worden besproken. “Ik hoop dat we vanuit deze hoek iets positiefs horen, en dat eindelijk het balletje kan gaan rollen. Zo niet, dan staan wij nog steeds open voor een Plan B!”

Auteur: Gizem Brasser