Hoogstwaarschijnlijk verdubbeling sociale huurwoningen aan nieuwbouwproject Eemplein

Door: Ryan Kloosterman

Blok vijf wordt aangegeven met het rode figuur

Een gedeelte van het bouwproject Langs Eem en Spoor zal voor een groter deel bestaan uit sociale huurwoningen dan tot dusver werd gedacht. Dit gedeelte staat bekend als blok vijf aan het Eemplein. De woningen hier, die gebouwd gaan worden aan de Gaslaan en achter de Mediamarkt, zullen naar verwachting bestaan uit 65% sociale huurwoningen, wat afwijkt van de 35% wat eerder was aangegeven.

Dit zogenoemde blok vijf wordt een woontoren van ongeveer 52 meter hoog en zal 197 appartementen bevatten. Deze appartementen worden verdeeld in meerdere huursectoren, bedoelt voor huurders met verschillende budgetten. De oorspronkelijke bedoeling was dat 35% sociale huur zou zijn, 32% moest middenhuur worden en de overige 32% zou onder de vrije huursector vallen. “Maar er zijn wat veranderingen doorgevoerd omdat het in principe is doorverkocht aan een woningcorporatie”, vertelt Theo van Rijn, projectmanager van blok vijf.  

Om welke woningcorporatie het gaat is nog geheim. “Zij hebben de sociale huur omhoog gegooid. Er komen nu 128 sociale woningen.” Dit is een forse verhoging van het aantal appartementen dat onder de sociale huur valt, aangezien de oorspronkelijke plannen het hadden over dat 69 van de 197 woningen in deze sector zouden vallen. Verder laat Theo van Rijn weten dat het grootste deel van de overige appartementen in de middenhuur zullen vallen. Door een toename aan woningen in de sociale huur en het middensegment, waar lagere huurprijzen zijn dan in de vrije sector, zullen er dus meer betaalbare woningen komen dan oorspronkelijk gepland.  

“De overname van de woningcorporatie is nagenoeg definitief, maar dat soort afspraken staan pas vast als de omgevingsvergunning onherroepelijk is”, vertelt Theo van Rijn. De gemeenteraad gaat komende dinsdag, 26 maart, stemmen over de vergunning.  Zodra deze vergunning is verleend en de volgende stappen zijn gezet in het realiseren van de plannen, is het de bedoeling om komende zomer te gaan bouwen.