Hoe pakt Lelystad de jeugdproblematiek aan?

De overlast en criminaliteit door jongeren probeert de gemeente Lelystad aan te pakken met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Hierbij werken verschillende organisaties samen zoals: de politie, scholen, reclassering en Veilig Thuis. Daarnaast heeft de gemeente nauwe banden met het Leger des Heils en Youth for Christ. Wat kunnen deze organisaties voor de jeugd doen? ,,We proberen de jongeren weerbaarder te maken.”

Een jongere kan in de PGA terecht komen wanneer deze bijvoorbeeld meermaals in aanraking is gekomen met de politie. Hij of zij komt dan in een zes tot acht weken durend traject waarbij samen met ouders en/of verzorgers een plan wordt gemaakt voor de toekomst. Zo worden alle partijen om de tafel gezet waarmee diegene al in aanraking is geweest of partijen die iemand verder kunnen helpen.

Om tafel

 Een medewerker van de Persoonsgerichte aanpak 18- bij de gemeente Lelystad vertelt anoniem (omdat ze veel in contact staat met de jongeren) over de PGA: ,,We proberen een zo goed mogelijk plan te realiseren rondom een jongere. Ondanks dat het niet altijd verplicht is, vind ik het heel belangrijk om zowel ouders  als de jongere zelf om de tafel te hebben. Dan kijken we wat zij nou echt nodig hebben om tot een goed plan te komen. Dan zoeken we bijvoorbeeld naar de juiste hulpverlening, een andere school of geven ze informatie over een eventuele diagnose die de jongere heeft.

Tot nu toe wordt de PGA nog vooral in Midden-Nederland toegepast, maar deze breidt zich volgens de medewerker als een olievlek steeds verder uit over het land. ,,Elke gemeente heeft de focus op een andere groep. Zo specificeert een deel van de PGA in Almere zich op straatroof. Hier in Lelystad hebben we gekozen voor onderscheid van jongeren onder de 18 en daarboven. Daarnaast zijn we bezig met een project voor jonge aanwas.”

Weerbaar

Hiermee hoopt de PGA toekomstige overlast gevende jongeren voor te zijn, want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. ,,We proberen de jongeren weerbaarder te maken en we leren ze andere, betere keuzes maken.”

Youth for Christ Lelystad organiseert onder meer sportactiviteiten, meidenclubs en een jongerencafé voor jonge vluchtelingen. Met hun cateringbedrijf ‘De Buurjongens’ leren zij (vluchteling-) jongeren werken en hun talent ontdekken. Ze zijn in te huren voor feesten of festivals en bakken daar onder meer echte Italiaanse pizza’s. De winst die de jongeren maken wordt weer gebruikt om meer jongeren te helpen

Jeugdbescherming

Onderdeel van het Leger des Heils in Lelystad is de Jeugdbescherming. Zij zeggen op hun website het volgende over hun werk: ,,Jeugdbescherming richt zich op de veiligheid van het kind. Doel is om de bedreiging van de ontwikkeling van een kind weg te nemen. Wij begeleiden bij ondertoezichtstellingen, voogdijmaatregelen en drangmaatregelen.”

Tijdens een ondertoezichtstelling (OTS) krijgt een gezin begeleiding en toezicht bij de opvoeding van het kind. Een jeugdbeschermer wordt toegewezen en helpt het kind en adviseert de ouders waar nodig. Een tijdelijke ondertoezichtstelling duurt drie maanden, bij aanhoudende of ernstige problemen volgt een jaar durende OTS-maatregel.

Voogdij

Wanneer de thuissituatie zo onveilig is dat de ontwikkeling van het kind  in gevaar komt, kan een rechter beslissen de voogdij over te nemen. Bij zo’n voogdijmaatregel krijgt de Jeugdbescherming volledige zeggenschap over het kind. De tijdelijke maatregel duurt drie maanden. De woonplek, financiën en belangrijke beslissingen worden allemaal bepaald door Jeugdhulp, maar wel zo veel mogelijk in overleg met ouders en het kind zelf.

Als laatste kan de Jeugdbescherming de drangmaatregel toepassen. ,,Doel is om rust en stabiliteit in de thuissituatie te creëren en problemen grondig aan te pakken”, zegt het Leger des Heils hier zelf over. Dit wordt gezien als een laatste strohalm voor het gezin. Wanneer een situatie niet verbetert, start de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek. Waarna de rechter zal beslissen welke dwingende maatregelen er nodig zijn.