Een nieuw tijdperk begint met beloofde parkeerplaatsen

Acht jaar geleden onthulde de voormalige Ermelose wethouder Jan van den Bosch zijn visie voor de Markt in Ermelo: de Markt 2.0. Nu, na jaren van planning, staat de herinrichting eindelijk op het punt van realisatie. Het gemeentebestuur heeft zich gebonden aan de realisatie van de beloofde parkeerplaatsen, een cruciale stap in dit ambitieuze project.

Een nieuw begin voor de markt 

Wie zijn auto op de markt parkeert, ziet al snel de hoogteverschillen en ongelijkheden in de bestrating die mede veroorzaakt worden door opdruk van boomwortels. De herinrichting van deze parkeerplaats is dringend noodzakelijk en zal een verbetering moeten brengen in de functionaliteit. Tijdens de bouwactiviteiten zullen tijdelijke parkeerplaatsen verdwijnen, wat kan gaan zorgen voor een verhoogde parkeerdruk in het dorp. Er wordt echter alles aan gedaan om overlast voor omwonenden te minimaliseren en voldoende parkeergelegenheid te realiseren tijdens de werkzaamheden. 

Anja (63) komt uit Ermelo en woont dicht bij het gebied wat er verbouwd gaat worden: “Ik vind het zelf maar lastig” vertelt ze. “Aan de ene kant ben ik blij met de verbouwing, maar aan de andere kant baal ik er ook wel van. Het kost natuurlijk klauwen met geld en de markt wordt straks lastig te bereiken. Ik hoop vooral dat er geen vertraging in het project komt te zitten.”   

Parkeergelegenheid 

In het herinrichtingsproject van de Markt in Ermelo staat de balans tussen parkeergelegenheid en duurzaamheid centraal. De reeds afgeronde uitbreiding van de PLUS-supermarkt en de nieuwbouw van de Action markeren de eerste mijlpalen in dit ambitieuze herontwikkelingsproject. Binnenkort worden ook de plannen voor de ALDI en bijbehorende woningbouw met een eigen parkeergarage gerealiseerd, wat de Markt in Ermelo zal transformeren en moderniseren, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzaamheid en milieuoverwegingen.  

Hoewel er geen parkeergarage wordt gebouwd voor het winkelend publiek, wordt er een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen gerealiseerd om aan de behoeften van bezoekers te voldoen. In totaal zullen minimaal 360 parkeerplaatsen worden gecreëerd op en rond de Markt, waarvan 250 in de blauwe zone. Deze inspanning komt overeen met de overeengekomen afspraken met lokale ondernemers, waardoor de toegankelijkheid van de Markt behouden blijft.  

De blauwe zone 

Een blauwe zone is een aangewezen gebied binnen een parkeergebied waar bepaalde parkeerregels van kracht zijn. In de meeste gevallen houdt een blauwe zone in dat automobilisten alleen voor een beperkte periode, meestal aangegeven door een blauwe lijn op de grond of speciale borden, mogen parkeren. Deze regeling is bedoeld om een constante doorstroming van voertuigen mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat er altijd parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor verschillende bezoekers of klanten in het gebied. 

Bovendien omvat het herinrichtingsontwerp specifieke voorzieningen ter bevordering van duurzaamheid. Hierbij inbegrepen zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden, fietsparkeerplaatsen om fietsgebruik te stimuleren, laadpalen voor elektrische voertuigen en ondergrondse vuilcontainers om het straatbeeld netjes te houden. 

Duurzaamheid 

Het plan plaatst ook grote nadruk op de bescherming van waardevolle bomen op de Markt. Er zijn maatregelen getroffen om deze bomen te behouden, terwijl verplaatste of verwijderde bomen zorgvuldig worden gecompenseerd. Daarnaast zijn er klimaat gerelateerde voorzieningen opgenomen, zoals waterberging om wateroverlast te voorkomen, als onderdeel van de bredere inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.