Derde editie Nationale Klimaatweek

Van 30 oktober tot 5 november is de derde editie van de Nationale Klimaatweek (NKW) . Dit is een initiatief vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Iedereen Doet Wat campagne is opgezet om ieder jaar meer Nederlanders aan te sporen tot een klimaatbewuster leven. Zo wil Nederland samen met alle burgers, organisaties en gemeenten een stap zetten richting het Klimaatakkoord van Parijs.

Minder vlees eten, korter douchen en minder consumeren zijn allemaal tips waar Nederlanders de laatste jaren mee plat gegooid worden. Dit jaar zijn de Klimaatburgermeesters van gemeente Amersfoort Ton Jansen en Wijnanda Marina Vliert. Zij zetten zich deze week in om zoveel mogelijk Amersfoorters aan te sporen om mee te doen aan de Klimaatweek. Maar hoe klimaatbewust leven Vathorsters? ,,Ik wist wel dat het deze week de Klimaatweek is, maar ik kan niet zeggen dat ik iets anders doe dan voorheen”, aldus Annemiek Duits, inwoner van Vathorst. ,,Wat minder vlees eten en wat meer vis, dat deden we al. Vegetarisch eten is nog een dingetje bij ons thuis, maar we komen er wel. Op een schaal van 1 tot 10 geef ik ons gezin een 7”.

Klimaatbewust leven in Vathorst

Sinds de eerste editie van de Klimaatweek in 2021 heeft Vathorst de Plastic, Metaal en Drinkpakkenbak (PMD) erbij. ,,Ik schrik ervan hoeveel plastic het is”, vertelt Annemiek ,,Voorheen ging alles bij het restafval, behalve papier en glas. Dat scheidden we toen al, maar nu met die PMD-bak erbij valt het mij op hoeveel plastic afval ons gezin produceert. Ik ben blij dat de gemeente het voor ons makkelijker maakt. Ik vind die plastic container erbij goed, want dat stapje had ik nodig omdat ik het voorheen niet deed. Af-en-toe hoor je van die tegenstrijdige berichten dat uiteindelijk al dat afval op één hoop terecht komt. Maar ja, dat is uit mijn handen.”

Uit onderzoek van ING Economisch Bureau naar plastic verpakkingen bleek dat in 2019, Nederlanders ongeveer 26 miljard plastic verpakkingen gebruikte in één jaar tijd. Per Nederlander komt dat neer op ongeveer 1500 stuks plastic. Hierbij kan je denken aan wegwerpplastic, drinkflesjes, boterhamzakjes en huishoudmiddelen zoals wasmiddel. Annemiek: ,,Begin dit jaar had ik me lichtelijk verdiept in al dat plastic. Toen had ik die doekjes gevonden. Het doel van dat doekje is om er wasmiddel mee te vervangen. Net als een vaatwastablet lost dat doekje op tijdens het wassen. Die had ik besteld en een poosje mee gewassen, maar ik kreeg er eczeem van. Het was leuk geprobeerd. Maar helaas werkte het niet voor mij, dus gebruik ik weer vloeibare wasmiddel.”

Over zeven jaar wil Nederland minimaal 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. Om verdere klimaatverandering te voorkomen heeft de Europese Unie, mede namens Nederland, in 2016 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel van het Klimaatakkoord is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt onder andere in dat er geen broeikasgassen meer uitgestoten worden. De Nationale Klimaatweek is sinds 2021 actief om Nederlanders te betrekken en bewust te maken van een klimaatbewuster leven.

Bron omslagfoto: Angelina Kalijan