Kijkje in de wijk: hoop nieuwe inzichten na bezoek aan Wijkraad

Armoede, onveilige kinderen, overlast van jongeren. Maar ook mooie buurtinitiatieven. Wat een klein bezoekje aan de Wijkraad van de Wesselerbrink wel niet kan opleveren.  

Inderdaad. Veel. Al jaren zetelt de Wijkraad van de Wesselerbrink in wijkcentrum De Magneet. Agnes van Baal en Kitty Veenstra zijn de aanspreekpunten. Elke woensdag zit het tweetal in een kamertje en is er vrije inloop. Vanaf 10.00 uur kan iedereen binnenlopen om problemen binnen de wijk te bespreken. 

Toen er nog geen mensen waren, mochten wij binnenkomen. We hoorden dat er nog altijd genoeg problemen zijn binnen de Wesselerbrink, maar dat er ook meerdere mooie initiatieven opgezet worden. En dat de sociale cohesie op sommige plekken groeit. 

Bijvoorbeeld bij de Posten. Eerder een probleembuurt waar regelmatig schietincidenten waren. Recent was er een geslaagd buurtfeest georganiseerd. Ook de Wijkraad was hier en zag met eigen ogen dat het goed was.

Volgens de Wijkraad zijn er nog altijd uitdagingen binnen de wijk. Nog regelmatig is er overlast door jongeren. Recent heeft een groep vernielingen aangericht op een kinderboerderij. Agnes en Kitty gaven aan dat het voor het Wijkcentrum moeilijk is om in contact te komen met jongeren. 

Als redactie schreven we driftig mee met wat er allemaal gezegd werd. Het gaf ons input voor verhalen. Daarnaast konden Agnes en Kitty ons voorzien van tal van contacten. Een uiterst geslaagde ochtend dus!