Zo denkt D66 Overijssel over een provinciaal beleid voor cybercriminaliteit

Het coronavirus gaat hand in hand met een toename in het aantal cybercrime-incidenten in Nederland, maar de cijfers verschillen ook per provincie. Zou het voorkomen van cybercriminaliteit daardoor op provinciaal niveau geregeld moeten worden? Wybren Bakker, fractievoorzitter van D66 Overijssel, vertelt wat zijn partij daarvan vindt.

Wel of niet provinciaal

Bakker ziet cybercriminaliteit niet als een provinciaal politiek onderwerp, maar wel als iets dat op landelijk niveau heel erg speelt. “Wij hebben als D66 ook in ons programma dat de rechtstaat, waaronder cybercriminaliteit en financiële criminaliteit, hard aangepakt moet worden. Maar dat is echt op landelijk niveau. Ik zie het niet direct in de Overijsselse politieke arena komen.” Vooral opsporing en vervolging is volgens hem echt een taak van de landelijke entiteiten, zoals het Openbaar Ministerie en de politie. “Daar hoort wel bij dat er ook voldoende voorlichting gegeven moet worden, maar dat is een publiek iets, dat naar mijn mening ook door de landelijke overheid moet gebeuren. Daar kan de provincie of gemeente wel mensen op wijzen, maar daar hoef je als provincie geen apart beleid op te maken.”

Invulling van een nieuw beleid

Dat betekent niet dat hij geen provinciale verandering in het beleid nodig vindt, vertelt Bakker. “Prioritering kun je wel degelijk op een andere laag dan landelijk regelen. De veiligheidsregio’s kunnen bijvoorbeeld ook afspraken maken over welke vorm van cybercriminaliteit de komende tijd meer aandacht nodig heeft. Als dan blijkt dat er in Overijssel bijvoorbeeld meer signalen zijn van financiële fraude, zou ik me voor kunnen stellen dat er via die route ook bijzonder op gefocust wordt.”

Leave comment