NIJKERK – In een recent interview met wethouder Mariëlle Broekman van de gemeente Nijkerk, zijn de zorgen van inwoners over winkelleegstand en de rol van de gemeente hierin uitgebreid besproken. De leegstandscijfers, afkomstig van diverse bronnen zoals CBS, Locatus en I&O, laten een gevarieerd beeld zien van de huidige situatie in Nijkerk.

Cijfers wijzen op diverse leegstandspercentages

Leegstandcijfers kunnen variëren per onderzoeksbureau door de verschillende criteria die gebruikt worden. Volgens de cijfers van het CBS, Locatus en I&O ligt de leegstand van verkooppunten in Nijkerk tussen de 6,5% en 7%. Volgens beleidsadviseur economie Rinaldo Tanahatoe, betekent dit dat op dit moment in Nijkerk 32 winkels leegstaan van de in totaal 490 winkels. Wat betreft de winkelvloeroppervlakte varieert de leegstand van 3,5% tot 4%, wat neerkomt op 2800 tot 3928 m² van de totale winkelvloeroppervlakte in de gemeente.

Ter vergelijking met de rest van Nederland: in de provincie Gelderland is de leegstand van verkooppunten 6,0%, terwijl de leegstand van winkelvloeroppervlakte 5,6% bedraagt. Landelijk liggen deze cijfers volgens Locatus respectievelijk op 6,2% en 5,6%. Het is duidelijk dat Nijkerk iets beter presteert dan de provinciale en landelijke gemiddelden als het gaat om de leegstand van winkelvloeroppervlakte, maar dat de leegstand van verkooppunten iets hoger ligt.

Nieuwkomers en groei

Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar. Bijvoorbeeld, de nieuwe invulling van de Eierhal van door Okay Fashion & Jeans zal de leegstand vanaf september met 1000 m² reduceren. Bovendien is het aantal fysieke winkels in Nijkerk gestegen van 215 in 2023 naar 230 in 2024, een groei van 7%.

Spanningsveld tussen fysiek winkelen en online shoppen

Wethouder Broekman erkent het complexe speelveld waarin de Nijkerkse winkeliers zich bevinden. “Nijkerk is niet een dorpje waar je alleen boodschappen doet, maar ook niet een grote stad waar mensen gaan winkelen. Je kan zeggen dat we een beetje ‘stuck-in-the-middle’ zijn. Je ziet wel steeds meer dat mensen graag naar Nijkerk komen vanwege het leuke winkelaanbod.” Deze middenpositie maakt het uitdagend om een stabiele klantenstroom te behouden, vooral in een tijdperk waarin online shoppen steeds populairder wordt.

 

Rol van de gemeente

De gemeente heeft beperkte invloed op het direct vullen van lege panden, zo legt Broekman uit. “Wij hebben als gemeente invloed qua city-marketing op bijvoorbeeld parkeer- en bezoekgemak, en de organisatie van evenementen in de binnenstad. Maar we hebben natuurlijk niet alles in de hand, en sommige veranderingen moeten wel echt uit de markt komen. Wij kunnen niet zomaar panden vullen.”

Toch worden er wel degelijk inspanningen geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Broekman wijst op de samenwerking met Lekker Nijkerk, NOV en de ondernemersvereniging om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. “Met de vastgoedeigenaren hebben we op dit moment wat minder contact, maar we zullen ze wel weer betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe detailhandelsstructuurvisie.”

Ontwikkelingen in de winkelmarkt

De laatste detailhandelsstructuurvisie van Nijkerk benadrukt de noodzaak om in te spelen op veranderend consumentengedrag, zoals de groei van online winkelen en de behoefte aan gemak. Lokale ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van supermarkten en de centrumvisies voor Nijkerk en Hoevelaken, spelen ook een rol. Ondernemers worden aangemoedigd om ‘het nieuwe winkelen’ te omarmen, door zich te onderscheiden van online aanbieders met een duidelijk profiel en doelgroep.

Toekomstperspectief

Nijkerk heeft een sterke lokale klantenbasis, waarbij 70% van de bezoekers uit Nijkerk zelf komt. Daarnaast is Nijkerk een groeigemeente, wat volgens Broekman een positief effect kan hebben op de binnenstad. “Tijdens corona hebben onze inwoners ook echt de winkels in het centrum overeind gehouden. Er blijft natuurlijk wel een spanningsveld tussen fysiek winkelen en online-shoppen.”

De leegstand in Nijkerk blijft een zorgpunt, maar er zijn ook positieve signalen. De inspanningen van de gemeente en de betrokkenheid van de inwoners bieden hoop voor de toekomst. De uitdaging blijft om een balans te vinden tussen fysieke winkels en de groeiende online markt, terwijl de gemeente blijft werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Auteur: Gizem Brasser