Verdeelde meningen over verplaatsing en vermindering productie van Tomassen Duck-To

Gemaakt door Eva van Alst & Julian Huisman

‘’Het heeft onze grote voorkeur dat Tomassen Duck-To gaat verhuizen naar het toekomstige bedrijventerrein vlakbij de A28 in Horst. Zo kunnen we ruimte maken voor woningbouw op hun huidige plek’’, schreef één-Ermelo onder andere in een statement dat zij op 11 oktober naar buiten brachten betreffende het bedrijf Tomassen Duck-To. Daar was ook te lezen dat de fractie van één Ermelo niet wil dat de eendenslachterij nog verder uitbreidt en daarbij willen ze de productiehoeveelheid terugvoeren. Hierbij nemen ze 2016 als uitgangspunt.  

In 2016 was de productie 6,1 miljoen eenden per jaar en in de huidige vergunningsaanvraag wordt een verzoek gedaan tot tien miljoen eenden die geslacht mogen worden. Dit wordt door de partij ook wel de ‘flitspaal’-optie genoemd. De eendenslachterij rijdt figuurlijk sneller dan toegestaan en moet tegengehouden worden om nog meer onrust te veroorzaken. Buiten dat wil één Ermelo dus ook dat Tomassen Duck-To over een aantal jaar gaat verhuizen naar het toekomstige bedrijventerrein naast de A28. Hoelang het nog precies gaat duren, is nog niet bekend. 

Woningbouw

Dan komt het huidige terrein weer vrij voor iets anders. “We hebben liever dat dat gebied voor woningbouw wordt gebruikt”, geeft fractievoorzitter van één Ermelo Henri Luitjes aan. “Daar leent het zich wat beter voor, omdat het bedrijventerrein en de woningen zo dicht op elkaar zitten. Dat geeft eigenlijk altijd wel problemen en overlast.” 

Alleen wil één Ermelo voor de komende jaren dat Tomassen Duck-To minder eenden gaat produceren. “Men legt op allerlei dingen accenten, maar eigenlijk gaat het om hoeveel eenden daar maximaal geslacht mogen worden en als je die vraag vooropstelt, is het eigenlijk helemaal niet zo’n moeilijk dossier meer”, legt Luitjes uit. “We vermoeden dat dit ook al die andere punten oplost. Je gaat helemaal terug naar de basis, want als je meer eenden gaat slachten, snap ik ook dat er meer geur vrijkomt en dat er ook meer geluidsoverlast zal zijn. Als je dat terugbrengt, gaan die andere elementen daar ook in mee.” 

Reactie Stichting DOEH

Het bedrijf Tomassen Duck-To is al jaren in opspraak, de situatie rondom het bedrijf is bij de meesten wel bekend. Voor Stichting DOEH komt het plan als mosterd na de maaltijd.  “Dat er nu pas geluiden komen dat de slachterij aangepakt wordt en terug zou moeten naar de oude productie, is voor ons onbegrijpelijk en onvoorstelbaar en een volledige vertrouwensbreuk met de lokale overheid.’’ De stichting heeft zich vaker uitgesproken over de ontwikkelingen rondom het dossier Tomassen Duck-To. De problematiek staat bij hen hoog op de agenda. Zij komen namelijk op voor omwonenden die overlast ervaren van het bedrijf.  

Een verhuizing van het bedrijf ziet de stichting niet snel gebeuren. Het idee is vaker opgegooid, maar concrete plannen zijn nog niet opgesteld. Ook is er geen toezegging dat dit terrein vrijgemaakt kan worden voor het bedrijf. ‘’Wij hebben nooit gezegd dat het bedrijf weg moet, maar willen graag naar de oude situatie terug. Toen had de omgeving geen overlast en leefden we in vrede met de slachterij, afgezien van het eendenleed waar we nu meer vanaf weten gezien de NVWA-rapporten’’, aldus Stichting DOEH. Voor de oude situatie neemt stichting DOEH 2015 als referentiejaar. Een verhuizing is in die situatie niet nodig.  

Referentiejaar

Stichting DOEH gaf ook direct reactie op het statement vanuit één Ermelo. Zij zagen 2016 niet als het juiste referentiejaar, omdat in dat jaar al vier maanden dubbel is geslacht. Om die reden zegt de stichting, die opkomt voor de omwonenden rond Tomassen Duck-To, dat 2015 het referentiejaar is. Eén Ermelo gaf hierop de volgende reactie. “Wij noemen dat (2016, red) helemaal geen referentiejaar, maar wij zeggen dat we gewoon graag terug willen naar 2016”, geeft de fractievoorzitter aan. “Dat is onze opvatting en daar mag iemand anders een andere mening over hebben. Die is gebaseerd op het feit dat er in 2016 nauwelijks overlast was.” 

Kan niet meer terug

Niet alle burgers zijn het dan ook eens met de plannen van één Ermelo voor Tomassen Duck-To. Op 20 september 2023 heeft voormalig werknemer van Tomassen Duck-To Aart Goossensen zijn mening over dit dossier opgeschreven en gestuurd naar de gemeente. “Op 16 oktober 2019 heeft de gemeenteraad reeds de VVGB (verklaring van geen bezwaar) voor Tomassen Duck-To afgegeven, in de wetenschap dat sinds 2016 Tomassen al een dubbele capaciteit kreeg”, geeft Goossensen aan. “Dan kun je mijns inziens niet terug en verbieden dat een bedrijf die capaciteit benut. Verder was toen de echtgenoot van de buurvrouw een wethouder van Ermelo en die wist hoe het zat en nu zit ze de buren de laatste jaren met pietluttig geklaag dwars.” 

Goossensen wijst er ook op dat de buurt veel leed is bespaard, omdat Tomassen Duck-To in het verleden een perceel FK 112 kocht van de buren. “Onder dat perceel lag veel vuurwerk en dan kun je denken aan een ramp als in Enschede. Hoezo belastend voor de buurt?”, laat hij weten. “Kortom hoort de Raad hun besluiten vanuit het verleden te bevestigen. Zo niet, dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur en daar zijn ook de nieuwe partijen verantwoordelijk voor.” 

Verwijderde reacties op Facebook

Het Facebookbericht waarin één-Ermelo zijn standpunten uiteenzette, leverde duidelijk verschillende reacties op. Er klonken meerdere negatieve geluiden vanuit Ermelose bewoners waaronder van Goossensen. ‘’Volgens mij ligt de vraag voor: hoe betrouwbaar is de overheid?! Als je toestaat dat een bedrijf groeit, kun je niet vanachter je bureau nu even zeggen: we gaan weer terug naar af. Dat is geen weergave of ervaring of kennis van historisch besef.” De partij besloot echter deze reacties onder het bericht vandaan te halen. De reactie van Stichting DOEH bleef onder het bericht staan en zij spraken zich uit over de verwijderde berichten. ‘’Dat er negatieve reacties verwijderd worden zegt genoeg over hoe de lokale overheid er nu nog in staat en is volkomen not done.’’  

Dat het Tomassen-dossier nog steeds een punt van discussie blijft, laat zich duidelijk blijken. Er worden veel ideeën bedacht en een oplossing ontbreekt echter nog altijd. Of de gewenste verhuizing ook gepaard gaat met het terugvoeren van de productie blijft nog onduidelijk.  

Bron foto: redactie