Vathorst blijft ver achter op aanvragen projectsubsidie

Vathorst vraagt een stuk minder subsidie aan voor gezamenlijke activiteiten in de wijk dan andere wijken in Amersfoort. Dat blijk uit een analyse van de subsidieaanvragen van Indebuurt033. In de eerste ronde was er zelfs geen aanvraag ingediend. In totaal is er in 2023 12 procent uitgekeerd van het beschikbaar gestelde budget. Wijken zoals Randenbroek en Schothorst hebben bijna al het beschikbare budget gebruikt. Slechts 2 procent van het uitgekeerde bedrag aan de wijken in Amersfoort ging naar Vathorst. 

 

Minder sociale binding in Vathorst

Wat de oorzaak is van het minder aanvragen van de projectsubsidie is onduidelijk. Het past wel in de context van een nieuwe Vinex-wijk die nog steeds in opbouw is. Graddy Sonden buurtnetwerker van Vathorst namens Indebuurt033 onderschrijft dat: „De sociale verbinding in Vathorst is minder. Ik vergelijk het meestal met Almere of Kattenbroek. Dat waren ook nieuwe wijken waar de verbinding er in eerste instantie niet was, maar nu juist wel. Vathorst heeft tijd nodig om de wortels te laten groeien.”  

 De cijfers ondersteunen deze hypothese. In het afgelopen jaar heeft Kattenbroek 52 procent van hun totale budget gebruikt. Vergelijkbaar met andere wijken van Amersfoort. In buurtcentrum het Klokhuis in Randenbroek beaamt een initiatiefnemer de analyse. „Wijken zoals Randenbroek en Schothorst zijn echt meer volkswijken. Mensen zetten hier zelf dingen op en zijn met elkaar bezig. Dat merk je veel minder in Vathorst, daar werkt iedereen.” 

Vathorst heeft maar 2% van de uitgekeerde subsidies aangevraagd

Meerdere budgetten voor saamhorigheid

Opvallend is dat er twee “buurtbudgetten” zijn die gesubsidieerd worden door de gemeente Amersfoort. Die stelt elk jaar ongeveer 400 duizend euro beschikbaar voor kleinere initiatieven die de samenhang in de buurt bevorderen. Denk aan een buurtbarbecue of een buurtfeest.  „Waarin Vathorst opvalt is dat zij niet elk jaar het volledige budget benutten, in tegenstelling tot Hoogland en Hooglanderveen”, vertelt Sonja Pouw, Adviseur Leefomgeving van de gemeente Amersfoort. „Corona had hierop een negatief effect, waar er in andere wijken plannen weer werden opgepakt bleef Vathorst daarop achter.”  

 In 2022 heeft Vathorst inderdaad niet het volledige buurtbudget opgemaakt. Daarentegen staat wel dat in 2023 het maximale budget is overschreden. Dit is aangevuld met het overgebleven budget uit de jaren ervoor. „Plannen voor een buurt barbecue en buurtfeesten zijn er dus genoeg”, legt Merlijn van Indebuurt033 uit. „Maar plannen met een welzijnsdoeleinde voor de wijk, waar ons budget voor is bedoeld, zijn er dus veel minder.”  De regeling van het buurtbudget komt uit 2014 en wordt komend voorjaar bijgewerkt naar de standaarden van het heden. Mensen uit Vathorst kunnen hier een aanvraag doen voor het buurtbudget.  

 Indebuurt033 heeft een projectensubsidiepot voor Amersfoort beschikbaar gesteld. Waar het buurtbudget meer bedoeld is voor de buurt barbecue en de buurtfeesten is de subsidiepot van Indebuuurt033 bedoeld voor de initiatiefprojecten in de wijk die het welzijn bevorderen. Dit moet overeenkomen met het wijkplan van de gemeente. In 2023 was dat ruim 430 duizend euro. Doordat Vathorst afgelopen jaar zo weinig heeft aangevraagd is dat bedrag voor 2024 gedaald naar 95 duizend euro. „Dat is nog steeds meer dan wat er in 2023 is uitgekeerd”, zegt Graddy. „Mocht het ineens gaan bruisen in Vathorst dan kan er in het budget worden geschoven, de totale subsidie voor Amersfoort gaat namelijk iets omhoog.” Het budget van in de buurt 033 is hier aan te vragen. Bij 5 duizend euro of meer moet je wel een rechtsgeldig persoon zijn. Dat houdt dat je ingeschreven moet staan bij de KvK. Aanvragen van meer dan 100 duizend euro worden besproken met de gemeente.