Opinie: Tijd voor een compromis in het dossier Tomassen Duck-To

De kwestie rondom Tomassen Duck-To lijkt de gemoederen van de burgers in Ermelo flink bezig te houden. Zo blijkt ook uit diverse ingezonden brieven aan het Ermelo’s Weekblad. Er zijn verschillende standpunten in dit dossier en dat kan ook zorgen voor polarisatie binnen de Ermelose gemeenschap. Er zijn verschillende perspectieven en het is goed om daar even naar te gaan kijken in dit artikel. 

Ervaringen met stank 

Een aantal omwonenden klagen weleens over stank rondom het bedrijf, maar er zijn een aantal mensen die dit wel tegenspreken. Een beroepschauffeur, naam bekend bij de redactie, meldt dat hij nog nooit een nare stank geroken heeft. Een andere burger uit Ermelo laat ook weten dat er soms heel licht stank te ruiken is, maar in de weekenden en ’s avonds helemaal niet.  

Veel negatief nieuws 

In de ingezonden brieven is ook vaak te zien dat mensen vinden dat er vaak negatief bericht wordt over het dossier rond Tomassen Duck-To. De burgers vinden niet dat dit elke week in de krant hoeft te staan en noem het zelfs een beetje ‘kinderachtig’ en ‘overdreven’. Sommige mensen gaan ook een stukje verder, want zij denken dat het veel verder gaat dan alleen geur of geluid. Zij denken dat deze items worden ingezet om een totale vernietiging van de Nederlandse eendenhouderij te bewerkstelligen.  

Ook aan de andere krant kritiek 

Mensen wijzen ook op het leed wat de eenden wordt aangedaan. Het bedrijf krijgt hier dwangsommen voor, maar volgens een burger lijkt dat een schijntje te zijn voor de eigenaar van Tomassen Duck-To. Animal Rights heeft hier ook onderzoek naar gedaan en concludeert dat de eendenslachterij maximaal negentig seconden overlaat tussen het bedwelmen en het doden van de eenden. Dit mag niet langer dan tien seconden zijn. De NVWA heeft gemeten dat het tijdsinterval tussen de achttien en 35 seconden duurt bij Tomassen Duck-To. Dat is sowieso langer dan de voorgeschreven tien seconden. In een brief laat een burger weten dat het moreel onaanvaardbaar is en zeker in de huidige tijdsgeest. 

Verplaatsing 

Veel burgers zien wel graag dat het bedrijf gaat verplaatsen naar het toekomstige ECO-bedrijventerrein. Dit stelde onder andere één Ermelo al eens voor in een bericht op Facebook. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een compromis in deze zaak. Iets wat burgers graag zien in dit dossier.  

Visie 

Het lijkt mij in ieder geval verstandig om het bedrijf later inderdaad te verplaatsen naar het toekomstige ECO-bedrijventerrein. Het bedrijf kan dan blijven bestaan en ook op de huidige productiebasis verdergaan, zolang de overheid dit toelaat. Voor de komende jaren is het inderdaad handig om de mening van één Ermelo aan te houden en de productie terug te brengen naar hoe het in 2016 was. Er ligt dan in ieder geval een compromis en dat is wat de burgers lijken nodig te hebben in deze tijd. 

Bron foto: redactie