Hoe communiceert de gemeente en hoe wordt dit ontvangen?

Niet iedereen is tevreden over de communicatie vanuit de gemeente over de bedrijfsvoering in Ermelo. In deze podcast van Ermelo Onder De Loep belichten wij dit probleem vanuit verschillende perspectieven. Wij hebben de gemeente van Ermelo gevraagd naar hun manier van communicatie richting de inwoners van het dorp. Daarnaast hebben we bewoners en ondernemers gesproken over hoe deze informatie wordt ontvangen. Zijn zij tevreden of zijn er verbeterpunten? Ook komt stichting DOEH aan het woord. Zij voelen zich niet altijd gehoord door de gemeente. Hoe komt dit? Deze vragen worden beantwoord in deze podcast.