Grote twijfels bij ambitieuze plannen van Tomassen Duck-To rondom eco-bedrijventerrein aan de A28

Tomassen Duck-To sprak ruim twee weken geleden uit dat het bedrijf in de toekomst naar het potentiële eco-bedrijventerrein langs de rijksweg A28 wil verhuizen. Hiermee lijkt er een einde te komen aan de problemen tussen de woningbouw en bedrijvigheid aan de Fokko Kortlanglaan. Er kan nog niet te vroeg gejuicht worden. De komst van het bedrijvenpark staat echter nog ter discussie. 

Plannen voor het gewenste eco-park aan de A28 staan al sinds maart 2022 in de steigers door een initiatief van De Bedrijvenkring Ermelo (BKE). Het terrein biedt in de toekomst kansen aan bedrijven om zich op nieuwe plekken te vestigen en zo ruimte te maken op hun oude locaties. Het veelbesproken bedrijf Tomassen Duck-To liet aan de gemeenteraad van Ermelo weten dat het een nieuw complex wil openen als het bedrijventerrein er daadwerkelijk komt. De komst van het eco-park wordt onder een vergrootglas gelegd door onder andere het sceptische Stichting DOEH en Evelien Kars van Progressief Ermelo. 

Volgens Stichting DOEH maakt Tomassen Duck-To de raad blij met een dode mus. In maart 2023 ontving DOEH door middel van een WOO-verzoek documenten over de verplaatsing van het bedrijf naar het gewenste eco-park. De uitgesproken intenties van de eendenslachterij veranderen niks voor de stichting. “Er is helemaal niets! Er is alleen een stuk waarin ze uitleggen dat het mooi zou zijn als het bedrijf naar de A28 zou verhuizen. Dat is ook weer voorwaardelijk denken hè. Dat ze verder zouden praten als ze de vergunning binnen hebben. Er zijn verder ook helemaal geen documenten die daarover gaan. Dit is een doekje voor het bloeden, een zoethoudertje!”, stelt de stichting. 

Stichting DOEH blijft kritisch op Tomassen Duck-To, maar ook op de plannen van de gemeente in het algemeen. “Nu komen er windmolens langs de A28 en moet er ook nog woningbouw gerealiseerd worden. Denken ze echt dat daar ook nog een groot industriepark kan komen?”, aldus de stichting, die hier doelt op het windpark in Horst en Telgt. De komst hiervan kon in het verleden op kritiek rekenen. De laatste weken kwamen de plannen voor het windpark meermaals in de media met de discussie over de hoeveelheid windturbines die aangelegd mogen worden.  

Evelien Kars van Progressief Ermelo geeft aan geen voorstander te zijn van het eco-park. “Dit is een thema dat regionaal opgepakt moet worden. Zo hebben we dat afgesproken met Harderwijk en Zeewolde, doelend op het beleid van werklocaties. Je maakt als gemeenten met elkaar de afweging hoe je bedrijventerreinen in kunt passen”, stelt raadslid Kars. “Echter heeft een politieke meerderheid anders besloten. Voor ons zou het dan wel een vereiste zijn dat het bestemd wordt voor het vrijmaken van locaties, zoals Kerkdennen en Veldzicht. Hierdoor kan Kerkdennen op termijn ontwikkeld worden als woonwijk”, aldus Kars. 

Kars zet daarnaast haar vraagtekens bij de juridische status van een intentie-overeenkomst die volgens wethouder Hugo Weidema (één-Ermelo) wordt opgesteld voor Tomassen Duck-To. De duur van het project kan ook op twijfels van de kritische Kars rekenen. “Om dit terrein over acht tot tien jaar gereed te hebben, zou de planologische procedure al over een jaar moeten starten. De gemiddelde doorlooptijd is toch zeker zeven jaar en dan is het realiseren nog niet eens gestart. Kijk maar naar het bestemmingsplan strand Horst – ook daar is men nog niet gestart. Om inwoners mee te nemen in het verhaal, is het totale plaatje wel van belang.”  

De Ermelose burgers reageren grotendeels positief op de plannen. Het gewenste eco-bedrijventerrein is natuurlijk duurzaam, maar het grootste voordeel is volgens de inwoners toch dat er ruimte komt voor woningbouw. Ook Francisca Gerlof, inwoonster van Ermelo, kijkt hoopvol naar de plannen. “Het lijkt mij een goed idee om een eco-bedrijventerrein aan te leggen aan de A28. Zeker als het ervoor zorgt dat bedrijven daarnaartoe kunnen verhuizen. Met name voor de jongere mensen. Voor die generatie zouden betaalbare woningen top zijn”, vult de bewoonster aan. 

Bron foto: Pixabay