Zorgen bij bewoners Soesterkwartier over nieuwbouwplannen: ”Van de gemeente krijgen we geen antwoorden”

Foto: Michel Riemersma, bewoner van het Soesterkwartier

Veel bewoners van de wijk Soesterkwartier maken zich zorgen over de grootschalige nieuwbouw rondom de wijk. Omdat ze het gevoel hebben dat hun zorgen niet serieus worden genomen door de gemeente sturen ze in februari een brandbrief aan wethouder Astrid Janssen van wonen. Michel Riemersma van bewonersgroep Leefplezier3812 is een van de initiatiefnemers van de brief. ”De focus van alle plannen ligt heel erg op woningen, woningen, woningen.”

De woningnood is hoog in Amersfoort. Daarom worden er de komende jaren veel woningen bijgebouwd. In totaal gaat het om zo’n 5000 woningen. Het project heet Langs Eem en Spoor. Er wordt op vijf verschillende plekken gebouwd: bij de Wagenwerkplaats, het Trapezium, het Eemplein, de Nieuwe Stad en Kop van Isselt (zie explainer ‘Wat zijn de plannen van project Langs Eem en Spoor?’ om precies te weten hoeveel woningen er op elke plek worden gebouwd). Deze plekken liggen allemaal rondom de wijk Soesterkwartier.

Michel Riemersma van Leefplezier3812, een bewonersgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de wijk, woont al 21 jaar met veel plezier in het Soesterkwartier. We spreken af bij het hondenveldje voor zijn huis. Er staan een aantal bankjes bij het veldje, dus we lopen naar zo’n bankje toe. Hoewel het een hondenveldje is zijn er maar weinig honden te zien. Het is ook al 18:00 uur dus waarschijnlijk zijn veel mensen aan het eten. Riemersma vertelt: ‘’Het Soesterkwartier is een hele mooi centrale wijk. Die heel karakteristiek is. De wijk is ook echt in opkomst. Het was ooit een probleemwijk. Nu begint het meer een yuppenwijk te worden, dus het algehele niveau gaat omhoog. Het wordt gewoon een steeds leukere wijk om te zijn.’’

Zorgen

Wel maakt hij zich zorgen over de gevolgen van de nieuwbouwplannen voor de wijk. ‘’Neem het verkeer. Dat moet in de toekomst allemaal door onze wijk heen. De norm is één parkeerplek op de vijf huizen. Hierdoor ontstaat er een enorme parkeerdruk.’’

Ook leven er bij Riemersma en veel andere bewoners vragen over de voorzieningen in het Soesterkwartier, nu er zoveel nieuwe mensen in Amersfoort bijkomen. ‘’Kijk bijvoorbeeld naar de scholen. In de plannen is duidelijk gezegd dat er geen nieuwe scholen worden gebouwd. Waar gaan de nieuwe kinderen straks naar school? Dat zal waarschijnlijk in het Soesterkwartier zijn. Zijn de scholen daar wel groot genoeg voor? Of moeten ze worden uitgebreid en hoe gaat dat dan gebeuren? De focus van alle plannen ligt nu heel erg op woningen, woningen, woningen, dus waar komen de woningen en hoe hoog worden ze? Maar over dit aspect gaat het heel weinig. Als we daar vragen over stellen geeft de gemeente geen antwoordt”, vertelt Riemersma. We staan van het bankje op en maken een korte wandeling door de wijk.

Brandbrief

Omdat de bewoners van het Soesterkwartier het gevoel hebben dat hun zorgen over de nieuwbouw niet serieus worden genomen door de gemeente sturen ze in februari een brandbrief aan wethouder Astrid Janssen. Zij is verantwoordelijk voor de nieuwbouwplannen. Riemersma is een van de initiatiefnemers van de brief. Terwijl we langs een aantal jaren ’30 woningen lopen vertelt hij: ‘’In december heb ik samen met Chantal van der Leest (ook een van de initiatiefnemers van de brief) een gesprek gehad met wethouder Astrid Janssen. We hebben haar toen het hele verhaal vertelt. Waarom we denken dat het anders moet en wat er dan anders moet.” 

De wethouder zei tegen Riemersma en Van der Leest dat ze er snel op terug zou komen, maar dat gebeurde niet. ”Ik was er een beetje klaar mee en ik dacht: ‘Ik ga nu gewoon een brief sturen’. Ook omdat we van de gemeente vaak horen: ‘Het zijn jij en Chantal, maar leeft het wel in de wijk?’ Ik heb toen allerlei mensen in de wijk geappt en vertelt dat ik een brief ging sturen. Ik heb gevraagd wie er mee wilde doen. Mensen konden hun handtekening zetten onder de brief. Ik had al heel snel 100 handtekeningen. Als ik was doorgegaan had ik er wel 1000 tot 2000 kunnen verzamelen.’’

Wethouder

Wethouder Astrid Janssen geeft aan dat ze de zorgen van bewoners begrijpt. ‘’Dat snap ik heel goed. Ik denk dat het ook heel logisch is dat je denkt: ‘Er wordt op veel plekken gebouwd, wat betekent dat voor mij?’ Dat is een hele logische vraag. Daarom hebben we dat soort vragen ook uitgewerkt en hebben we gezegd dat de verbinding tussen het Soesterkwartier en Langs Eem en Spoor goed moet zijn.’’

Wat de scholen betreft zegt Janssen: ‘’Ik heb al een paar keer bij Michel en Chantal aangegeven dat we ervan uitgaan dat er schoolkinderen in Langs Eem en Spoor komen te wonen en dat we daar berekeningen van maken. We proberen dus in te schatten hoeveel kinderen dat ongeveer zijn. Veel van deze kinderen zullen in het Soesterkwartier naar school gaan. In het Soesterkwartier zijn drie scholen. Alle drie de schoolgebouwen zijn aan vernieuwing toe, dus de schoolbesturen zijn op dit moment aan het kijken: hoe gaat mijn school er in dit gebouw in de toekomst uitzien en hoeveel lokalen hebben we nodig? Daarbij wordt gewoon rekening gehouden met de nieuwe kinderen van Langs Eem en Spoor. Michel en Chantal weten dat.”

Het bouwen van nieuwe scholen is volgens Janssen overbodig. ‘’Er zit veel leegstand in de bestaande scholen. Veel lokalen staan leeg. Deze lokalen worden wel gebruikt, maar er zitten geen klassen in. Het zou toch fantastisch zijn als alle lokalen in de toekomst gevuld zijn met klassen?”